Väitökset

The emancipation of political science – Contextualizing the state theory of Rudolf Kjellén, 1899-1922

MA Peter Davidsen väittelee 11.12.2021 kello 16 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”The emancipation of political science – Contextualizing the state theory of Rudolf Kjellén, 1899-1922”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Suomen laki lecture hall, Porthania building, Universitetsgatan 3.

Vastaväittäjänä on Professor of the History of Science and Ideas Petteri Pietikäinen, University of Oulu, ja kustoksena on professori Henrik Professor Meinander.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Denna forskningsmonografi är en vetenskapshistoria med utgångspunkt i professor Rudolf Kjelléns statslära och statskunskap. Doktorsavhandlingen återupptäcker de ursprungliga vetenskapliga sammanhangen som hans teorier om staten och statskunskapen produserades inom. Det är sålunda en studie av dessa teorier och vetenskapliga sammanhang, såväl som av de argument som formulerats av Kjelléns samtalspartner, inklusive professorerna S. J. Boëthius, Pontus Fahlbeck, C. A. Reuterskiöld, Ludvig Stavenow, Otto Varenius och Gunnar Rexius. Med professor Quentin Skinner och Cambridge-skolan i idéhistoria som exempel, utgräver, rekonstruerar, kontextualiserar och omtolkar denna avhandling en stor vetenskaplig dispyt om statsvetenskapens natur och dess relation till och potentiella frigörelse från juridik, historia, filosofi, geografi och statistik.