Väitökset

The Portrayal of Pompeian Bacchus

FL Ilkka Kuivalainen väittelee 24.8.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Portrayal of Pompeian Bacchus” (Pompejilaisen Bacchuksen kuvaus). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, luentosali 1, Unioninkatu 40.

Vastaväittäjänä on professori Arja Karivieri, Stockholms universitet, ja kustoksena on professori Mika Kajava.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

***

Väitöskirja on antiikin taiteen ja klassillisen arkeologian alaan kuuluva tutkimus, joka pyrkii määrittelemään, millainen oli pompejilainen Bacchus, erityisesti seinämaalauksissa ja veistoksissa esitetyn ikonografisen muodon perusteella, sekä selvittämään, miksi ja millaisissa paikoissa hänet esitettiin eri muodoissa: parrakkaana, nuorena miehenä sekä lapsena. Pompejilaisten Bacchus-suhteen ymmärtämiseksi käsitellään kreikkalaisen Dionysoksen kultin leviämistä Italiaan sekä sen suhdetta vanhaan Liberin kulttiin, ja roomalaisten käyttämiä nimiä tästä yhteen sovitetusta jumaluudesta, joka vaikutti niin mysteereissä, teatterissa kuin viininviljelyksessäkin.

Tutkimus rajautuu pääsääntöisesti Pompejiin ja siellä olevaan materiaaliin noin kolmensadan vuoden ajalta ennen kaupungin tuhoa 79 jKr. Pompejilaisista lähderyhmistä käsitellään ensimmäiseksi kaupungin ekstramuraalia temppeliä. Toiseksi käsitellään piirtokirjoituksia, erityisesti niissä esiintyviä nimiä ja kirjoitusten sijaintia. Kolmanneksi ja tutkimuksen ehdottomasti laajimpana lähderyhmänä käsitellään seinämaalauksia, ja mukana ovat myös välittömästi itse kaupunkiin liittyvät villat. Neljänneksi käsitellään eri materiaaleista tehtyjä veistoksia ja viidenneksi mosaiikkeja. Koska suuri osa seinämaalauksista on joko kokonaan tuhoutunut tai vaurioitunut, kaivausraportit ja muu varhaisempi tutkimus erityisesti 1800-luvulta ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä. Analysoituja Bacchuksia on visuaalisessa materiaalissa 174. Tutkimusmetodi on aluksi deskriptiivinen mutta laajenee komparatiiviseksi, ja vertailun kohteita annetaan sekä muualta Pompejista että alueilta, jotka ovat vaikuttaneet pompejilaisiin käytänteisiin. Rooman kirjallisuuden sekä tiedossa olevan arkeologisen aineiston avulla pyritään etsimään myös syitä nimi- ja kuvavalinnoille.

Tutkimusaineiston perusteella esitetään Bacchuksen fyysiseen muotoon, vaatteisiin, attribuutteihin, seuralaisiin, kuvattuihin myytteihin tai historiallisiin tapahtumiin ja sijoituspaikkaan liittyviä huomioita. Lisäksi pohditaan maalausten malleja ja valintaa. Yksityistaloissa Bacchus esitettiin yleisimmin edustustilojen seinämaalauksissa, lapsihahmoisena kuitenkin pienissä yksityisemmissä huoneissa; veistokset puolestaan sijaitsivat usein puutarhoissa. Vähäiset mosaiikit olivat edustuksellisemmissa tiloissa. Bacchus oli kuvattuna myös julkisilla paikoilla. Osalla taideteoksista on täytynyt olla myös uskonnollista merkitystä. Viininviljelykonteksti oli Pompejissa selvästi teatteria tai mysteerejä yleisempi.
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa pompejilaisen Bacchuksen yleisesti edustaneen muodoltaan kreikkalaista Dionysosta. Kultin jatkumossa on kuitenkin nähtävissä vanha Liber itaalisine vastineineen. Liber oli myös tärkein jumalasta käytetty nimi ensimmäisellä vuosisadalla jKr., vaikka hänen esittämisensä Pompejissa perustuikin pääsääntöisesti hellenistiseen kulttuuriin, jota sovellettiin paikallisten tarpeiden mukaan.