Väitökset

The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c.1200-1650) Villages in Southern Finland

Tuuli Heinonen väittelee 12.6.2021 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c.1200-1650) Villages in Southern Finland”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Live stream.

Vastaväittäjänä on Professor Eva Svensson, Karlstad University, ja kustoksena on professori Kristiina Mannermaa.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Archaeologia Medii Aevi Finlandiae (AMAF).

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.