Konferenssit ja seminaarit

TIAS-symposium: Luovaa vapautta vai hankalia haasteita – Tieteen, taiteen ja kokemuksen väleissä

LUOVAA VAPAUTTA VAI HANKALIA HAASTEITA – TIETEEN, TAITEEN JA KOKEMUKSEN VÄLEISSÄ Turun yliopisto 6.6.2017, klo 10-16 Janus (Sirkkalan kampus) Main Image (width max 480px, height free) Sivun sisältö

Turun yliopiston ihmistieteiden kollegium (TIAS, Turku Institute for Advanced Studies) järjestää avoimen symposiumin, johon kutsutaan taiteen ja tieteen tekijöitä pohtimaan tieteen ja taiteen kohtaamisten ajankohtaisia kysymyksiä.

Monissa tutkimushankkeissa tehdään nykyään yhteistyötä taiteilijoiden kanssa, mutta mitä tapahtuu, kun taide siirtyy perinteiselle tieteen kentälle? Syntyykö kytköksestä uusia ja avartavia ilmaisumuotoja vai pikemminkin hankalia tai jopa kiusallisia kohtaamisia? Entä voiko hankaluus sittenkin provosoida esiin uusia ajattelun tapoja?

Symposiumissa pureudutaan kysymyksiin siitä, mihin taidetta tarvitaan tieteen tekemisessä tai tieteellisten tutkimustulosten raportoimisessa. Miksi tai mihin taidetta tarvitaan tieteen apuna tai rinnalla? Entä miten taiteilija hyödyntää tiedettä ja miksi?

Taiteen ja tieteen välissä kokemus ja kokemuksellinen tieto toimivat eräänlaisena kolmantena tietämisen tapana. Miten kokemus kytkeytyy tieteellisen ja taiteellisen ilmaisun muotoihin? Miten taiteellisen, tieteellisen ja kokemuksellisen horisontit ovat kytköksissä toisiinsa?

Seminaarissa pohdimme myös tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden kokoaamiseen ja rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Kutsumme tieteen ja taiteen alojen edustajia paneelikeskusteluun yllä mainituista teemoista. Panelisteina toimivat:

Performanssitaiteilija Leena Kela

FT, musiikin tutkija Hanna Väätäinen

Suomen kielen dosentti, vuorovaikutustutkija Liisa Raevaara

Yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja

Musiikkitieteen professori, muusikko John Richardson

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan keskustelua!

Kaikki kuulijat kutsutaan panelistien vetämiin pyöreän pöydän keskusteluihin, joissa pohdimme mm. seuraavia aiheita:

 

·       Mitä seuraa, kun taide siirtyy tieteen perinteiselle kentälle?

·       Voiko tiedettä esittää taiteen keinoin?

·       Voiko taide tieteellistyä ja mitä siitä seuraa?

·       Minkälainen on tieteen ja taiteen onnistunut liitto?

·       Mikä on kokemuksellisen rooli tieteessä ja taiteessa?

 

Lopuksi kokoonnumme yhdessä purkamaan keskusteluja esiin nousseita teemoja.

 

Symposiumin aikataulu:

 

10.15. Seminaarin avaus

10.25 Panelistien esittelypuheenvuorot

11.30 Paneelikeskustelu

 

12.30 Lounas

13.45 Pyöreän pöydän keskustelut

1. Taide tieteessä (Minerva, seminaarisali E 119)

2. Tiede taiteessa (Minerva, seminaarisali E 121)

3. Tiede / taide -hankkeiden rakentaminen (Minerva, seminaarisali E 123)

15.00 Kahvi ja keskusteluiden purku