Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Tieteiden yö 18.1.2018: ”Suomen kuninkaat” ja muita kysymyksiä Suomen keskiajasta

Suomen keskiajantutkimuksen seura Glossa ry järjestää Tieteiden yönä 18.1.2018 Tieteiden talolla klo 17-18 miniluentosarjan:

Mitä ja miten tiedämme Suomen viikinki- ja keskiajasta?

Oliko Suomessa kuninkaita ennen kuin alueesta tuli osa Ruotsin valtakuntaa? Miksi Suomen keskiajalta on säilynyt niin vähän lähteitä? Voivatko 1800-luvulla kerätyt kansanrunot kertoa mitään keskiajasta? Suomen viikinki- ja keskiaika kiinnostaa, ja harrastajat käyvät aiheesta paljon keskustelua. Ajantasaisen tutkimustiedon lisäksi liikkeellä on paljon vanhentuneita käsityksiä ja suorastaan väärinymmärryksiä siitä, mitä lähteitä Suomen varhaishistoriasta on säilynyt ja miten niitä voidaan tulkita. Glossa ry tarjoaa seuraavat kolme tiivistä, viimeisimpään tutkimukseen perustuvaa esitelmää aiheesta:

FT Sirpa Aalto (Oulun yliopisto): Mitä lähteet kertovat ”Suomen muinaisista kuninkaista”?

Miniluennon tiivistelmä: Populaareissa julkaisuissa ja internetin keskusteluryhmissä esiintyy väitteitä siitä, että Suomessa olisi ollut kuninkaita ennen Ruotsin vallan aikaa. Väitteissä viitataan usein islantilaisiin saagoihin lähteinä, mutta mitä saagat todellisuudessa kertovat: keitä olivat saagojen ”finnit” ja oliko heillä kuninkaita?

FT Jaakko Tahkokallio (Helsingin yliopisto/Kansalliskirjasto): Suomen keskiajan lähteet ja miten ne ovat meille säilyneet

Miniluennon tiivistelmä: Millaisia kirjallisia dokumentteja ja kertomuksia Suomessa keskiajalla laadittiin? Miten ja missä määrin ne ovat säilyneet meidän päiviimme, ja kuinka niukkoja keskiajan lähteet itse asiassa ovat? Esitelmä pyrkii asettamaan Suomen keskiajan kirjalliset lähteet määrällisesti ja laadullisesti kansainvälisiin mittasuhteisiin.

TM Karolina Kouvola (Helsingin yliopisto): Kansanrunot keskiajantutkimuksen lähteinä – uhka vai mahdollisuus?

Miniluennon tiivistelmä: Kansanrunouden säkeiden ajoituksesta on käyty kiivaitakin keskusteluja yli sadan vuoden ajan. Sisältävätkö kansanrunouden säkeet 1800-lukua varhaisempaa runokerrostumaa ja jos sisältävät, miten niitä voidaan käyttää tutkimuksessa keskiaikaisen kansanuskon ymmärtämiseen?

Esitelmien jälkeen on aikaa yleisön kysymyksille. Tilaisuus on kaikille avoin.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!