Konferenssit ja seminaarit

Till Amerika – Emigrationen från svenskspråkiga områden i Finland 1880–1930

SEMINARIUM: Till Amerika – Emigrationen från svenskspråkiga områden i Finland 1880–1930

Genealogiska Samfundets seminarium hålls den 16 september 2023. Seminariet arrangeras i samarbete med Helsingfors Släktforskare rf. Seminariet är digitalt och det strömmas i realtid och är fritt tillgängligt på Samfundets YouTube kanal. Programmet ligger kvar där en tid efter seminariet och sedan läggs föredragen i Samfundets Videobiliotek.

Seminariets program

10.00 Öppning av seminariet, Christer Kuvaja

10.10 Emigrationen från Finland och källorna till emigrationens historia, doktorand, fil.mag. Magnus Enlund

11.00 Bensträckare

11.05 Emigrationen på lokal nivå

  • Mellersta Österbottens migrationsprojekt, lokalhistoriker Lasse Jansson
  • Emigrationen från Kimitoön, ca 1890–1920, lokalhistoriker Göran Eriksson
  • Från Åland till Amerika ca 1880–1920, docent Christer Kuvaja

12.25 Lunchpaus

13.10 Amerikamigrationen: Finlandssvenska nätverk och generationer, docent Susanne Österlund-Pötzsch

13.50 Amerikafararnas berättelser, professor emerita Ann-Marie Ivars

14.30 Seminariet avslutas, Peter Ragnvaldsson Helsingfors Släktforskare rf ordförande avslutar seminariet.

 Moderator: Christer Kuvaja, styrelsemedlem i Genealogiska Samfundet