Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

TUCEMEMS-kuukausiesitelmä: Virtuaaliarkistoa rakentamassa? Turun hovioikeuden vanhemman arkiston (1623 – 1827) rekonstruointihanke VirTuAr

TUCEMEMSin helmikuun kuukausiesitelmä 15.2.2024
klo. 16.15 alkaen, A355/357, Arcanum, Turun yliopisto

Vuoden ensimmäisen kuukausiesitelmän pitää Mia Korpiola aiheenaan ”Virtuaaliarkistoa rakentamassa? Turun hovioikeuden vanhemman arkiston (1623 – 1827) rekonstruointihanke VirTuAr”.

Tiivistelmä:
Esitelmä käsittelee uutta tutkimusinfrastruktuurihanketta (VirTuAr), joka tähtää Turun hovioikeuden vanhemman, Turun suuressa palossa tuhoutuneen arkiston (1623 – 1827) rekonstruointiin digitaalisten ihmistieteiden keinoin muiden arkistojen aineistojen kautta.

Turun hovioikeus oli Suomen alueen tärkein tuomioistuin, jolla oli monia eri tehtäviä. Se toimi esimerkiksi valitustuomioistuimena yksityisoikeudellisissa riidoissa, se tarkisti alioikeuksien tuomiokirjat ja sille alistettiin kaikki vakavammat rikokset. Se toimi myös oikeusministeriön lailla kuninkaan hallinnollisena toimielimenä kommunikaation solmukohtana sekä valvoen ja ohjaten alempia tuomioistuimia. Kaikki tärkeimmät hallinnolliset ja oikeudelliset asiat Suomen alueella kulkivat näin ollen Turun hovioikeuden arkiston kautta. Esitelmä kertoo enemmän, mitä aineistoja Turun hovioikeudesta on säilynyt, missä ja mitä VirTuAr-hanke on tähän asti tehnyt.

Ilmoittautuminen etäseurantaan: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=17708