Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

TUCEMEMS Studia Generalia: Laillistetut kätilöt ja 1700-luvun Turun akatemia

Tervetuloa kuuntelemaan kaikille avointa TUCEMEMSin yleisöluentosarjan Elämää ja tutkimusta Turun Akatemiassa helmikuun luentoa! Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen Turun yliopistosta pohtii 1700-luvun kätilökoulutuksen sisältöä ja lääketieteellistä merkitystä ja kertoo turkulaiskätilöiden opinnoista, työnteosta ja elämänvaiheista.

Luennon abstrakti:
Turussa toimi kautta 1700-luvun koulutettuja laillistettuja ammattikätilöitä kaupunginkätilön viroissa. He olivat ensinmmäisiä koulutettuja suomalaisia virkanaisia. Valtaosa opiskeli Tukholmassa lääkintöhallituksen alaisuudessa, mutta kaksi heistä suoritti opintonsa ja tutkintonsa Turun akatemian lääketieteen professoreille Pehr Hjelmille ja Herman Spöringille 1710- ja 1740-luvulla. Koulutetut kätilöt olivat alansa asiantuntijoita ja heidän osaamistaan käytettiin myös muualla kuin synnytyshuoneissa, nimittäin oikeussaleissa rikosjuttujen käsittelyn yhteydessä. Laillistettujen kätilöiden piti olla luku- ja kirjoitustaitoisia, jotta he kykenivät lukemaan ammattikirjallisuutta. Viranhaltijoina heidän tuli niin ikään kyetä laatimaan ja allekirjoittamaan todistuksia sekä oikeusistuimille että muille viranomaisille. 1700-luvun oikeuspöytäkirjoista käy ilmi, miten kätilöt suorittivat tutkimuksia ja millaisia suullisia ja kirjallisia todistuksia he antoivat tuomioistuimille. Näin asiakirjat kertovat sekä heidän ammattitaidostaan että asiantuntemuksestaan.