Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

TUCEMEMS Studia Generalia -luento: Taulukoista aikajanoihin – visuaalista kronologiaa varhaismodernin ajan englanninkielisissä kirjoissa

Aino Liira ja Matti Peikola: Taulukoista aikajanoihin – visuaalista kronologiaa varhaismodernin ajan englanninkielisissä kirjoissa

Nykyään olemme tottuneet havainnollistamaan historian tapahtumia sijoittamalla ne piirretylle aikajanalle. Milloin tällainen esitystapa keksittiin? Millä muilla tavoilla ajan kulumista tai tapahtumien samanaikaisuutta voidaan havainnollistaa? Luennolla käsitellään ajan visualisoinnin tapoja varhaismodernilla ajalla, erityisesti englanninkielisissä kirjoissa. Kirjahistoriallisen ja filologisen tutkimuksen avulla saamme tietoa mm. siitä, millaisille yleisöille kronologiaa käsitteleviä kirjoja suunnattiin ja miten kirjatuottajien käytössä olleet resurssit vaikuttivat valittuihin toteutustapoihin. Luento pohjautuu Turun yliopiston englannin kielen oppiaineen tutkimushankkeeseen Varhaismodernit graafiset lukutaidot (Early Modern Graphic Literacies, Suomen Akatemia 2021‒2025, päätösnro 340005).