Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Turun Historiallisen Yhdistyksen syyskokous ja esitelmä Lain ja lemmen voimalla. Tunteet perinnönjaon perusteena 1450–1650

Tervetuloa Turun Historiallisen Yhdistyksen syyskokoukseen, joka pidetään Maaherran makasiinin 2. kerroksen kokoushuoneessa (Henrikinkatu 10, 20500 Turku) tiistaina 27.11.2018 klo 17. Liitteenä on kokouksen esityslista.

Kokouksen jälkeen Prof. Anu Lahtinen esitelmöi aiheesta  ”Lain ja lemmen voimalla. Tunteet perinnönjaon perusteena 1450–1650” Maaherran makasiinin Porthan-salissa.

Anu Lahtinen kertoo, miten rakkautta tai rakkauden puutetta käytettiin perusteena omaisuuden uudelleenjaolle. Ruotsin lainsäädäntö korosti rintaperillisten ja suvun oikeutta perintöön, erityisesti maaomaisuuteen. Joskus pettynyt tai kiitollinen sukulainen laati kuitenkin lahjakirjan tai testamentin, jossa perinnönjako meni uusiksi. Tällöin suosikkia kiitettiin rakkaudesta ja kuuliaisuudesta, hyljeksittyjä lakisääteisiä perillisiä taas rakkauden ja huolenpidon puutteesta. Kuuluisassa esimerkkitapauksessa Filippa Fleming teki veljensä Klaus Flemingin perinnöttömäksi, koska tämä ei ollut millään tavoin häntä muistanut eikä ollut hänelle mieliksi. Mutta mitä ”rakkaudella” oikeastaan tarkoitettiin? Millaisia käänteitä oli koettu kulisseissa, kun tunteet nousivat taloudellisten päätösten perusteiksi?

Lämpimästi tervetuloa! Panu Savolainen sihteeri THY

1 § Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2019 6§ Johtokunnan jäsenten lukumäärän päättäminen (7-9)

7§ Johtokunnan puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten, muiden toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle 9§ Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta toimintavuotta 2019 varten

10§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 11§ Muut esille tulevat asiat

12§ Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu