Konferenssit ja seminaarit

Tutkijaliiton 38. kesäkoulu. Vihollisia lukemassa – vastakkainasettelu teoriassa

Tervetuloa Tutkijaliiton kaikille avoimeen kesäkouluun!

Tutkijaliiton kesäkoulu on vuosittain järjestettävä viikonlopun mittainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen tutkijoita, taitelijoita ja opiskelijoita. Kesäkoulu vastaa tarpeeseen paikasta, joka luo uusia yhteyksiä ja yhteentörmäyksiä luovan ja kriittisen ajattelun parissa työskentelevien välille. Ohjelma koostuu esitelmistä, keskusteluista, työpajoista ja taiteesta.

Vuoden 2018 kesäkoulun teemana on ”Vihollisia lukemassa”. Teeman tarkoituksena on kutsua lukijoita ottamaan yhteen sellaisten tiedollisten ja poliittisten näkökulmien kanssa, joista he ovat radikaalisti eri mieltä. Ei siksi, että ”toiset” näkökulmat tulisivat ymmärrettävämmiksi tai että eri positioiden välille voitaisiin rakentaa kompromisseja tai saavuttaa konsensus. Ajatuksena on pikemminkin pyrkiä tarkastelemaan teoreettisia ja poliittisia jakolinjoja sekä tutkimaan niiden muodostumista.

Mitä on teorian ja käsitteiden poliittisuus? Miten on mahdollista lukea vihollisia, ilman että nämä yksinkertaistetaan omien vakiintuneiden näkemysten pönkittäjiksi tai näennäisen neutraalin keskustelun kumppaneiksi? Miten erilaisten teoreettisten ja poliittisten näkemysten tunnistaminen tai konstruoiminen tapahtuu? Onko teoreettista työtä ajateltava jatkuvana kiistana eri argumenttien välillä? Mitä ”vihollisemme” ajattelevat?

Kesäkoulun puhujiksi ovat tähän mennessä varmistuneet Jussi Backman, Minna Hagman, Markus Himanen, Martta Heikkilä, Minna Henriksson, Paavo Järvensivu, Aino Korvensyrjä, Veikka Lahtinen & Pontus Purokuru, Aleksi Lohtaja, Aino-Marjatta Mäki, Tuija Pulkkinen, Henna-Riikka Rumbin ja Niki Sopanen.

Puhujalista täydentyy vielä lähiviikkoina. Lisäksi kesäkoulussa kuullaan ”Vuoden tutkijaliittolainen 2017” -palkintoesitelmä, jonka pitää palkinnonsaaja Markku Koivusalo ja jonka otsikkona on ”Marx”.

Tapahtuma on osa Jaakko Karhusen ja Jussi Palmusaaren Reading the Enemies -hanketta (https://www.readingenemies.co.uk/), joka toteutetaan yhteistyössä Tutkijaliiton kanssa.

Kesäkoulun Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/176988619632145/

* * *

Kesäkoulussa on viime vuosina ollut noin 40 osallistujaa, ja sen kolmipäiväinen, monitieteinen ja monitaiteinen ohjelma muodostuu alustuksista, keskusteluista ja työpajoista. Seminaari on kaikille avoin, ja sinne kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös taiteen parissa työskenteleviä henkilöitä ja kiinnostuneita akateemisen kentän ulkopuolelta.

Kesäkoulu järjestetään 24.–26.8.2018 Salon Kruusilassa, Ystävyyden majatalossa, joka sijaitsee Turku-Helsinki-moottoritien varrella noin 100 kilometriä Helsingistä. Paikalle pääsee julkisen liikenteen bussilinjoilla sekä Turusta että Helsingistä. Haku bussipysäkiltä kuuluu kesäkoulun palveluun.

Osallistumismaksu on 140 €, opiskelijalta 100 € sekä yrityksen tai yhteisön maksamana 200 €. Osallistumismaksu maksetaan elokuun alussa. Hintaan kuuluu viikonlopun ohjelman lisäksi majoitus 2–4 hengen huoneissa ja ruokailut. Lähetämme lisätietoja maksusta ja käytännön asioista ilmoittautuneille.

Ilmoittaudu kesäkouluun 30.6.2018 mennessä osoitteeseen:
Seminaarin yhteistyökumppanina toimii Kansan Sivistystyön Liitto KSL

Lisätiedot Tutkijaliiton toiminnanjohtaja Merja Hintsalta ( tai 045-3590818)