Väitökset

Utopia as Counter-Logical Social Practice

YTM Keijo Lakkalan filosofian alan väitöskirjakäsikirjoituksen ”Utopia as Counter-Logical Social Practice” tarkastustilaisuus pidetään 3.12.2021 Ruusupuiston RUU D104 Helena-salissa kello 12:00. Vastaväittäjänä toimii tohtori David M. Bell (Lougborough University) ja kustoksena YTT Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto).

Yleisö voi seurata tilaisuutta myös verkosta, linkki https://r.jyu.fi/dissertation-lakkala-031221

Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on +358 40 805 4171.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 457, Jyväskylä 2021, ISBN 978-951-39-8921-7.

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8921-7

Aika: 3.12.2021 12:00 — 15:00
Sijainti: Seminaarinmaki , RUU D104 Helena

***
Tiedote: 3.12.2021: Utopia ei ole kadonnut vaan muuttanut muotoaan (Lakkala)

Viime vuosikymmeninä on esitetty utopioiden kadonneen sekä poliittisesta käsitteistöstämme että yhteiskunnallisesta mielikuvituksestamme 1900-luvun totalitarismien ja maailmansotien jälkeen. YTM Keijo Lakkalan filosofian alan väitöskirjassa tämä väite osoitetaan virheelliseksi. Utopiat eivät ole kadonneet, ne ovat vain muuttaneet muotoaan.

Näitä uusia utopian muotoja Lakkala artikuloi ”utooppisen vastaloogisen sosiaalisen käytännön” käsitteen avulla. Käsite auttaa ymmärtämään sellaisia jokapäiväisen elämän käytäntöjä, jotka sekä haastavat olemassa olevaa yhteiskuntaa että ennakoivat utopiaa eli kokonaan toisenlaista yhteiskunnallista elämää.

Historian käsittely avaa merkityksiä

Lakkalan väitöskirjassa utopian historiallisuus määritellään utopian sisällön, sen muodon ja sen eri aikoina omaksumien funktioiden kautta. Väitöskirjassa keskitytään erityisesti utopia-käsitteen historiallisuuteen ja osoitetaan, kuinka se on saanut eri aikakausina erilaisia tehtäviä.

Thomas Moren Utopia (1516) toteutti ennen muuta utopian niin sanottua kriittistä funktiota, jossa utopia toimii olemassa olevan yhteiskunnan kriittisenä vastakuvana osoittaen siinä piileviä ongelmia ja ristiriitoja. Valistusajan edistyskertomukseen nojaavissa ja tulevaisuuteen suuntautuneissa utopioissa utopia omaksuu yhteiskunnalliseen toimintaan ohjaavan ja innostavan funktion, jossa se tarjoaa poliittiselle toiminnalle tulevaisuuteen asetetun päämäärän.

Vahvistaa toisinajattelun mahdollisuuksia

Nykyisin utopia ei enää näytä tarjoavan suuria ihmisjoukkoja elähdyttäviä ja toimintaan innostavia paremman yhteiskunnan kuvia, vaan pikemminkin utopia toimii nykyisyydessä erilaisina jokapäiväisen elämän vastakäytänteinä.

Nämä utooppiset vastakäytännöt voivat paitsi opettaa ihmisiä tarkastelemaan yhteiskunnallista todellisuutta uudesta näkökulmasta, niin myös tuottaa toisinolemisen tiloja olemassa olevan yhteiskunnan sisälle.

Utopiat eivät ole kadonneet minnekään, mutta nykyisten utopian muotojen tunnistaminen on ollut vaikeaa, koska olemme tottuneet määrittelemään utopian käsitteen siihen aiemmin liitetyn tulevaisuusorientaation kautta. Nykyisten utopioiden pyrkimyksenä ei kuitenkaan ensisijaisesti ole enää tarjota visioita tulevaisuudesta vaan vahvistaa toisinajattelun ja toisinolemisen mahdollisuuksia tässä ja nyt.

YTM Keijo Lakkalan filosofian alan väitöskirjakäsikirjoituksen ”Utopia as Counter-Logical Social Practice” tarkastustilaisuus pidetään 3.12.2021 Ruusupuiston RUU D104 Helena-salissa kello 12:00. Vastaväittäjänä toimii tohtori David M. Bell (Lougborough University) ja kustoksena YTT Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto).

Yleisö voi seurata tilaisuutta myös verkosta, linkki https://r.jyu.fi/dissertation-lakkala-031221

Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on +358 40 805 4171.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 457, Jyväskylä 2021, ISBN 978-951-39-8921-7. Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8921-7