Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Uuden naisliikkeen tulo Suomeen 70-luvulla

Ensimmäiset feministisiksi itsensä määritelleet ryhmät syntyivät Suomessa 70-luvulla, osana kansainvälistä uutta naisliikettä. Nykyään feminismi on valtavirtaa, mutta minkälaista oli olla ensimmäisten joukossa? Kuinka feministien uudet keskustelut, toiminnan ja järjestäytymisen tavat otettiin vastaan? Mitkä 70-luvun keskusteluista ovat yhä ajankohtaisia, ja mitä tämän päivän liikkeet voisivat oppia tienraivaajilta? Aiheesta kertoo kolme feminismin tienraivaajaa Suomessa, Gerd Söderholm, Anita Grönberg ja Sunniva Drake.

Gerd Söderholm
”Synnyin Pohjanmaan maalaiskylässä sivistyneeseen mutta epädemokraattiseen perheeseen, sen neljäntenä lapsena. Minusta tehtiin systemaattisesti aito perheentyttö, Pärjäsin koulussa mutta sosiaalisesti olin aina yksin. Olin pienestä pitäen tyytymätön lapsi, teini ja nuori aikuinen. Vasta aikuisena ymmärsin etsiä syitä tyytymättömyyteeni. Vasta 30 vuotiaana Ranskassa asuessani valkenivat tyytymättömyyteni syyt. Osallistuin tuolloin toukokuussa 1972 pidettyyn MLF:n järjestämään kokoukseen Pariisissa. MLF, Naisten vapautusliike, oli vuoden 1968 läntisen maailman opiskelijaliikehdinnän tyytymätön seuraaja. Olen käsitellyt näitä kysymyksiä kirjallisesti ja henkisesti näistä vuosista lähtien. Naisliike ja siellä kohtaamani henkilöt antoivat selkärangan elämässä kohdattujen kärsimysten kestämiseen.”

Anita Grönberg
”Kärsin 70-luvun alussa pienten lasten äitinä ydinperheasumisen rajoituksista, miehen ollessa usein matkoilla. Toivoin erilaista asumismuotoa jossa tietyt käytännön asiat voisi rationalisoida ja järjestää toisin. Syntyi kolmen perheen yhteisö ja muutto maalle. Liityin feminismiryhmään 1974, ja olen ollut aktiivinen Naiset Rauhan Puolesta -liikkeessä. Olin mukana ympäristöliikkeessä, ja järjestämässä naisten rauhanmarsseja 80-luvulla. Tasa-arvo, rauha ja ympäristö ovat erottamattomia. Olen perustanut ja toiminut naisten kustantamo Kääntöpiirissä, tarkoituksena tuoda Suomeen kolmannen maailman naisten kirjallisuutta.”

Sunniva Drake
”Olen aina ollut aktivisti. Aloitin feministisen aktivismini 20 vuotiaana. Olin tuomassa 80-luvulla naisten itsepuolustusta Suomeen ja pidän yhä kursseja naisille. Olin mukana naisten gynekologisessa itsetutkiskeluryhmässä 80-luvulla. Olen ollut tilaisuuden tullen julkisuudessa esiintymässä ”feministinä”. Pidän itseäni yhä perus-feministinä, nykyään tosin dinosauruksena.”

 

Keskustelutilaisuuteen voi osallistua myös etänä A-ryhmän Twitch-kanavalla: https://www.twitch.tv/aryhma
Tallenne tulee myöhemmin myös A-ryhmän Youtube-kanavalle: https://www.youtube.com/user/AryhmaHelsinki
Ja podcast-palveluihin:
Soundcloud: https://soundcloud.com/aryhma
Spotify: https://sptfy.com/a-ryhma
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/fi/podcast/a-ryhmä/id1508757319
Google podcasts: https://podcasts.google.com/?q=a-ryhm%C3%A4

Häiriöitä on avoin sarja luentoja ja keskustelutilaisuuksia yhteiskunnan, filosofian, historian, talouden ja vastarinnan risteyskohdissa. Tiedämme jo, ettemme voi enää elää kuten ennen, mutta emme tiedä miltä tulevaisuus näyttää. Toiset tarrautuvat menneisyyteen, mutta me haluamme vain ymmärtää sitä. Ja alkuarvon pieni häiriö voi johtaa järjestelmän aivan toisenlaiseen tilaan. Häiriöitä-luentojen puhujat ovat suomalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja aktivisteja.
Lapset ovat oletusarvoisesti tervetulleita kaikkiin A-ryhmän tapahtumiin!
Häiriöitä-luentoja järjestetään tiloissa, joihin on pääsy pyörätuoleilla ja joissa on inva-WC.


As a part of the international women’s rights movement, the first Finnish groups describing themselves as feminist appeared during the 1970’s. Nowadays feminism may be mainstream, but what was it like to be among the first? How were the new discussions, forms of action and organization by the feminists received? Which of the discussions have remained relevant since, and what can contemporary movements learn from the forerunners? Three Finnish pathfinders of feminism will lecture on these topics, Gerd Söderhom, Anita Grönberg, and Sunniva Drake.

Gerd Söderholm
“I was born in a rural village in Ostrobothnia, as its fourth child of a civilized but undemocratic family. I was systematically made into a true family girl. I managed at school, but was constantly socially alone. Ever since I was little, I was the dissatisfied child, teen, or young adult. But only as an adult did I realize to dig for the causes behind my dissatisfaction.
Only at the age of thirty, while I was living in France, did the causes for my dissatisfaction reveal themselves. In May of 1972 I participated in a meeting organized by the MLF in Paris. MLF, the Women’s Liberation Movement, was a dissatisfied inheritor of the 1968 student movements across the western world. Ever since those years, I’ve processed those questions both in writing and in spirit. The women’s rights movement and the people I met there gave me the spine to withstand the hardships one comes across in life.”

Anita Grönberg
“In the early 70’s, I suffered from the limitations set by the life of a nuclear family, being a mother of small children, with a husband which was often away. I wished for a different form of living where practical matters could be rationalized and organized differently. From this, a three-family community with a move out to the countryside was born. I joined the feminist group in 1974, and I’ve been active in the Women For Peace movement. I participated in the environmental movement and in organizing women’s peace marches in the 80’s. Equality, peace, and nature are inseparable. I’ve founded and worked on the women’s publishing house Kääntöpiiri, with our intention in bringing third-world women’s literature to Finland.”

Sunniva Drake
“I’ve always been an activist. At the age of twenty, I started my feminist activism. I took part in bringing women’s self-defence to Finland in the 80’s, and still hold courses for women. During the 80’s, I participated in the gynecological self-reflection group. When the opportunity has shown itself, I’ve presented myself publicly as a “feminist”. I still believe myself a feminist, although more of a dinosaur these days.”

You may join discussion also in A-ryhmä Twitch channel: https://www.twitch.tv/aryhma
Recording will be available in A-ryhmä Youtube: https://www.youtube.com/user/AryhmaHelsinki
And podcast services:
Soundcloud: https://soundcloud.com/aryhma
Spotify: https://sptfy.com/a-ryhma
Apple Pocasts: https://podcasts.apple.com/fi/podcast/a-ryhmä/id1508757319
Google podcasts: https://podcasts.google.com/?q=a-ryhm%C3%A4

This lecture belongs to the ’Disturbances’ series. ’Disturbances’ is an open series of lectures and discussions at the crossroads of society, philosophy, history, economy and resistance.
We are already aware that we can not live as before, but we do not know what the future holds. Others are stuck in the past, but we only want to understand it. Even a small disturbance of an initial condition can lead a system into a completely different state.
Children are always welcome to A-ryhmä events.
Lectures are organised in wheelchair-accessibla spaces with a wheelchair accessible toilet.