Konferenssit ja seminaarit

Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä: 17. Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylän yliopisto, 12.–13.6.2019

Jyväskylän yliopiston Kustaa Vaasa -seminaarissa käsitellään tänä vuonna erilaisia historiantutkimuksen ja muiden ihmistieteiden tutkimuksen tekemisen tapoja. Monipuoliseen ohjelmaan kuuluu eri tieteenaloilta useita asiantuntijaesityksiä ja työryhmiä, joissa pohditaan muun muassa painamattomiin, painettuihin sekä sähköisessä muodossa oleviin alkuperäisaineistoihin ja niiden tuottamiseen liittyviä teemoja ja kysymyksiä. Tietokannat, korpukset, kartta-aineistot, valokuvat sekä paleografiaan ja sen opettamiseen liittyvät esitykset kuuluvat myös seminaarin ohjelmaan. Aihepiiri on tärkeä, koska uusien digitaalisten tutkimusmahdollisuuksien määrä kasvaa koko ajan, mutta samalla vanhat aineistot ja menetelmät säilyttävät merkityksensä tai uudistuvat.

Ohjelma sisältää kuusi noin puolen tunnin mittaista alustusta, joihin sisältyy myös keskusteluosuus, sekä kolme työryhmää (esitysten pituus á 20 minuuttia + keskustelu). Seminaarin työkielet ovat suomi ja ruotsi.

Keskiviikko 12.6.2019

12.00 Seminaarin avaus

12.15 Prof. Pasi Ihalainen (JY) Makrotason tietokoneavusteinen vertailu ja mikrotason neksusanalyysi parlamenttipuheen historiassa

13.00 Apul. prof. Mikko Tolonen (HY) Tutkimuskysymysten merkitys laskennallisessa historiantutkimuksessa

13.45 Kahvitauko

14.00 Yliopistotutkija, dos., FT Heini Hakosalo (OY) Elämä reikäkortilla: tiedon keruu ja tallentaminen varhaisissa syntymäkohorttitutkimuksissa

14.45 Prof. Harry Lönnroth (JY) Digital språkhistoria

15.30 tauko

15.45 Työryhmä I

 • Tohtorikoulutettava, FM Silja Pitkänen (JY) Historiantutkimus, valokuvat ja metodit. Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs -artikkelikokoelman näkökulmia
 • Tohtorikoulutettava, FM Riitta Raatikainen (UEF) Lähteenä 1870-luvun kallotutkijan valokuvat ja tulkinnan tiheät kontekstit
 • FT, dos. Sofia Kotilainen (JY) Menetelmällinen analyysi linkitetyn avoimen datan mahdollisuuksista historiantutkimuksessa: etnografinen tapaustutkimus
 • Tutkijatohtori Pasi Nevalainen (JY) ”Arkisto-Google” vai metodi? Digitaalinen tietokanta liiketoimintahistorian tutkimuksessa

17.45 Seminaarin ensimmäinen päivä päättyy

18.15 Illanvietto

Torstai 13.6.2019

10.00 Prof. Jari Ojala & FT Riina Turunen (JY) Miten tutkia teollisuutta ennen teollistumista?

10.45 Prof. Tuija Laine (HY) Lukeminen ja sen tutkimus vanhoista ja uusista näkökulmista

11.30 Lounastauko

12.15 Työryhmä II

 • Tutkijatohtori Reima Välimäki (TY) Turun kirkkoherra Thomas Laurentiin opintomatka Tübingeniin 1585-1586: uudet lähteet ja tulkinta
 • FT, tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen (SKS) Sosiaalinen verkostoanalyysi läheltä- ja kaukaalukemisen yhtymäkohtana? Tapaustutkimuksena 1590-lukua käsittelevät historialliset näytelmät n. 1830–1860
 • FT, dos. Antti Räihä (JY) & FT Petri Talvitie (HY) Isojako- ja verollepanokartat – uudet näkökulmat ja vertaileva käyttö
 • FT, projektitutkija Marko Hakanen & apul.prof. Antero Holmila (JY) Aihemallintaminen uusilla ja vanhoilla historian lähdeaineistoilla

14.15 Kahvitauko

14.30 Työryhmä III

 • FT, lehtori Raija Vainio (JY) Tietokoneavusteinen tekijäntunnistus ja Ciceron tekstikorpus
 • Tohtorikoulutettava, FM Petteri Impola (JY) Kielenkäyttö ja kehittyvä oikeuslaitos. Analyysia Ruotsin kaupunkien tuomiokirjasanastosta 1600-luvun alussa
 • Tutkijatohtori Pirita Frigren & prof. Petri Karonen (JY) Uusia näkökulmia vanhojen käsialojen opetukseen

16.00 Seminaarin päätös

Seminaari järjestetään Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäellä, Historica-rakennuksen salissa H306. Kaikille esiintyjille tarjotaan ruokailut ja kahvitus. Pyydämme esiintyjiä ilmoittamaan mahdollisista ruoka-allergioista ja ilmoittamaan mikäli pääsee osallistumaan keskiviikon illanviettoon/ruokailuun. Muutoin esiintyjien ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Muita kuulijoita pyytäisimme ilmoittautumaan etukäteen kahvituksen varaamista varten, heille mahdolliset muut ruokailut ovat omakustanteisia. Kaikki ilmoittautumiset 31.5. mennessä osoitteeseen:

Seminaarin pääjärjestäjinä ovat professori Petri Karosen johtama Koneen Säätiön rahoittama hanke Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 (Hirsu) ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: tai +358400247388