Väitökset

Väitös: Татарская диаспора Финляндии: вопросы интеграции и сохранения идентичности

Ramil Belyaev väittelee 27.11.2017 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Татарская диаспора Финляндии: вопросы интеграции и сохранения идентичности”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, auditorio PIII, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Uli Schamiloglu, Filosofian tohtori, ja kustoksena on professori Juha Janhunen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Ramil Belyaev

 

***
Tämän väitöskirjan tarkoituksena on tutkia Suomessa asuvien tataarien integroitumisen ja identiteetin säilyttämisen kokemusta. 100-150 vuotta sitten Nizhny Novgorodin alueelta Suomeen siirtynyt suhteellisen pieni islaminuskoinen tataarivähemmistö on onnistunut täysin integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan säilyttäen silti uskontonsa, äidinkielensä ja kansalliset perinteensä.. Tutkimus perustuu sekä kirjallisiin lähteisiin että julkaisemattomiin aineistoihin, muun muassa yksityisten kokoelmien arkistotietoihin ja tataariyhteisön jäsenten kanssa käytyihin haastatteluihin. Tutkimuksen tieteellisenä arvona on erityisesti aiheen ajankohtaisuus. Viime vuosikymmenellä on maailmanlaajuisesti alkanut suurten ihmismassojen siirtymisprosessi, joka paljolti koskee nimenomaan muslimeja. Useimmat maahanmuuttajat joutuvat pääsääntöisesti ympäristöön, joka poikkeaa heidän kulttuuristaan. Tällaisissa olosuhteissa vähemmistön identiteetin säilymisen ja ympäröivään enemmistöyhteiskuntaan integroitumisen kannalta on tärkeää ylläpitää oman ryhmän kulttuuriperintöä ja kieltä mutta samalla vastustaa sosiaalista marginalisoitumista ja alueellista ghettoutumista. Globaalissa mittakaavassa tunnetaan monia esimerkkejä etnisten vähemmistöjen integroitumisesta. Vaikka aihetta on tutkittu monessa eri kontekstissa, Suomen tataarivähemmistö tarjoaa uuden ja vähän tutkitun esimerkin siitä, kuinka integroituminen voi parhaassa tapauksessa tapahtua. Suomen tataarit voivat toimia esimerkkinä maahan myöhemmin muuttaneille ryhmille.