Väitökset

Väitös: Korkeakoulun punainen aave. Keskustelu Joensuun korkeakoulun politisoitumisesta 1970-luvun sanomalehtikirjoittelussa ja muistelupuheessa

Filosofian lisensiaatti Alina KuusistonSuomen historian alaan kuuluva väitöskirja Korkeakoulun punainen aave. Keskustelu Joensuun korkeakoulun politisoitumisesta 1970-luvun sanomalehtikirjoittelussa ja muistelupuheessa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja kustoksena yliopistonlehtori Arto Nevala Itä-Suomen yliopistosta.

Aika ja paikka: 15.9. klo 12, N100, Natura, Joensuun kampus