Väitökset

Väitös: Punainen eskatologia – Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti

TL Martti Ajo väittelee 30.9.2017 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Punainen eskatologia – Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Fabianinkatu 33 – Päärakennus, Auditorium XV.

Vastaväittäjänä on dosentti Ilkka Huhta, Joensuun yliopisto, ja kustoksena on professori Jouko Talonen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/208501