Väitökset

Väitös: The Man Who Started the American Civil War: Southern Honor, Emotion, and James Chesnut, Jr

FM Anna Koivusalo väittelee 3.6.2017 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”The Man Who Started the American Civil War: Southern Honor, Emotion, and James Chesnut, Jr.”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII.

Vastaväittäjänä on professori John Mayfield, Samford University, Alabama, ja kustoksena on professori Markku Peltonen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.
***
Tunteiden historian alaan kuuluva tutkimukseni käsittelee kunnian vaikutusta tunneilmaisuun 1800-luvun Yhdysvaltain eteläosissa. Perinteisesti kunnia on nähty jäykkänä käytöskoodina ja uskottu, että kunnian tehtävä oli peittää henkilökohtaiset tunteet. Tutkimuksessani esitän, että yhtenäisen koodiston sijaan kunnia oli ennemmin yhdistelmä yksilöllisiä kunniakäsityksiä. Tämän vuoksi yksilöiden oli jatkuvasti tarkistettava ja korjattava tulkintojaan kunniasta. Kunnia oli käyttäytymismalli, joka oli kiinteästi sidoksissa tunteisiin. Etelävaltiolaisessa yhteiskunnassa oli tiettyjä hyväksyttäviä tunneilmaisuja, ja tunteiden peittämisen sijaan oli tärkeää ilmaista niitä. Kunniakäsitys auttoi tunnistamaan hyväksyttävät tunteet, joita ilmaisemalla oli helpompi sopeutua yhteiskuntaan ja saavuttaa tavoitteita. Kunnia oli siis väline yhteiskunnassa toimimiseen. Yhteiskunta salli, odotti ja rohkaisi vain kunnian mukaisesti suunniteltuja ja suunnattuja tunteita. Kunnian epävakaa luonne tuli kuitenkin selkeästi esiin sellaisina kriisiaikoina kuin Yhdysvaltain sisällissota ja jälleenrakennusaika. Silloin kunnian ja kunniallisen tunneilmaisun merkitys kasvoi entisestään, mutta suurten yhteiskunnallisten muutosten ja yksilöllisten tavoitteiden muuttumisen vuoksi kunniakäsityksen sisältö muuttui rajusti. Kunnia oli olennainen osa etelävaltiolaista yhteiskuntaa ja sitä pidetään myös yhtenä syynä Yhdysvaltain sisällissodan (1861–1865) syttymiseen. Etelävaltiolainen kunniakäsitys henkilöityi James Chesnutissa (1815–1885), etelä-carolinalaisessa poliitikossa. Chesnut tuki aktiivisesti etelävaltioiden eroa liittovaltiosta ja antoi käskyn Yhdysvaltain sisällissodan ensimmäisten laukausten ampumiseen. Tutkimus on myös Chesnutin elämäkerta, jossa näkyy, miten hänen valintansa ja tekonsa heijastelevat sitä, miten etelävaltiolaiset vastasivat kunniaa ja tunneilmaisuja koskeviin vaatimuksiin.