Väitökset

Väitös: Variations in Inhumation Burial Customs in Southern Finland (AD 900-1400) – Case Studies from Häme and Upper Satakunta

FM Ulla Moilanen esittää väitöskirjansa ”Variations in Inhumation Burial Customs in Southern Finland (AD 900-1400) – Case Studies from Häme and Upper Satakunta” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.11.2021 klo 13 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Väitöskirja käsittelee varhaiskeskiajan ja keskiajan (n. 900–1400 jaa.) ruumishautaustapoja Ylä-Satakunnan ja Hämeen alueilla. Työn tarkoituksena on selventää aikakauden ruumishautausten löytökonteksteja sekä tarkastella hautaustapojen variaation tutkimuspotentiaalia. Menetelmä pohjautuu arkeotanatologiseen analyysiin, jolla pyritään erottamaan ihmistoiminnan ja tafonomisten seikkojen vaikutus hautauksiin.

Vaikka osa hautauksista on aikaisemmassa tutkimuksessa määritelty poikkeaviksi, osoittaa hautauskontekstien tutkimus hautaustavoissa olleen aikakaudella runsaasti variaatiota. Tätä selittävät etenkin hautausrituaalien eri vaiheissa toteutetut yksilölliset ratkaisut. Näihin puolestaan ovat vaikuttaneet erilaiset sosiaaliset syyt, uskomukset sekä paikalliset tapahtumat.

Vastaväittäjinä toimii professori Sarah Tarlow (Leicesterin yliopisto, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Visa Immonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on arkeologia.

Väitöstä voi seurata myös etänä.

Lue lisää:

Yle: Miltä näytti, tuoksui ja kuulosti tuhat vuotta sitten? – ​arkeologi Ulla Moilasen kuvissa rauta-aika herää henkiin

Yle: Miekkamies vai -nainen? 900 vuotta sitten haudatun hämäläisen vaatteiden ja kromosomien vastaus ei ole suoraviivainen