Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Valistuksen merkitys Suomen ja Ruotsin oikeuskehitykseen

Turun yliopisto ja TUCEMEMS (Turku Cetnre for Medieval and Early Modern Studies) järjestävät keväällä 2020 kaikille avoimen ja maksuttoman Studia Generalia -yleisöluentosarjan ”Valistus – 1700-luvun kulttuuri-ilmiö”. Luennot pidetään maanantaisin klo 17–19 Turun yliopiston Agora-rakennuksen luentosalissa XX (Yliopistonmäki, Vesilinnantie 3, Turku).
Mitä oli valistus ja kuinka se on vaikuttanut ihmisten arkeen, maailmankuviin ja arkeamme jäsentäviin instituutioihin? Kevään Studia Generalia -luentosarjassa 1700-luvun aatevirtauksia lähestytään laajasta näkökulmasta, jossa keskiössä ovat ihmiset ja toimijat käsitteellisen ja kulttuurisen muutoksen takana.

Sarjan luennoitsijat ovat Charlotta Wolff (Suomen historia, Turun yliopisto), Leena Salmi (kieli- ja käännöstiede, Turun yliopisto) ja Hannu Salmi (kasvatustiede, Helsingin yliopisto), Mia Korpiola (oikeustiede, Turun yliopisto), Jukka Sarjala (kulttuurihistoria, Turun yliopisto) sekä Ulla Ijäs (Suomen historia, Turun yliopisto.

Luentosarjan alkusysäyksenä on toiminut professori (ma.) Charlotta Wolffin johtama tutkimushanke ”Valistuksen tekijät. Ajatustapojen muuttaminen 1700-luvun Pohjois-Euroopassa” (Suomen Akatemia, 2017–2021).

Luentosarjan tuleva ohjelma:
2.3. Leena Salmi (TY, kieli- ja käännöstiede) & Hannu Salmi (HY, Kasvatustiede): Madame de Genlis – valistuksen ja romantiikan pedagogi
30.3. Mia Korpiola (TY, Oikeustiede): Valistuksen merkitys Suomen ja Ruotsin oikeuskehitykseen
27.4. Jukka Sarjala (TY, Kulttuurihistoria): H. G. Porthan ja 1700-luvun tunneteoriat
25.5. Ulla Ijäs (TY, Suomen historia): Valistus kauppiaiden kirjastoissa 1700–1800-lukujen vaihteen Viipurissa
Lisätietoja:
tutkijatohtori Maija Ojala-Fulwood,