Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Valtio, professiot ja yhteiskunnalliset murrosvaiheet 1750–1930

Valtio, professiot ja yhteiskunnalliset murrosvaiheet 1750–1930

Seminaarissa tarkastellaan yhteiskunnallisia muutosprosesseja Ruotsissa ja Suomessa pitkällä aikavälillä professioiden ja yhteiskunnan murrosten näkökulmasta. Miten asiantuntijuus kehittyi ajanjaksolla 1750–1930? Ajanjaksolle osuu sääty-yhteiskunnan muutos teolliseksi, moderniksi ja byrokraattiseksi yhteiskunnaksi. Kuinka tämä prosessi vaikutti ryhmien ja yksilöiden asemaan? Miten modernin valtion muotoutuminen vaikutti eri professioissa toimineiden henkilöiden omakuviin? Miten professiot uudistuivat sosiaalisesti ja ammatillisesti, ja millaisia vaatimuksia kohdistui yksilöihin? Entä miten näiden ammatilliset identiteetit määriteltiin ja ymmärrettiin?

Seminaari kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneita eri uravaiheissa olevia tutkijoita pyrkimyksenään tuoda uusia näkökulmia aihepiirin suuriin kysymyksiin, erilaisiin ajanjaksolle osuviin prosesseihin, vaiheisiin ja murroksiin.

Erityisen kiinnostuneita olemme suurista ongelmista ja muutoksista, joita voidaan käsitellä keskeisten aikalaiskäsitteiden ja tutkijoiden luomien tulkintojen avulla tai mainittujen teemojen historiankirjoituksen kautta.

Virtuaalisesti Zoom-ympäristössä 8.–9.4.2021 järjestettävän seminaarin key note -esitelmöitsijöinä toimivat seuraavat aihepiirin asiantuntijat:

Professori Pertti Haapala (Tampereen yliopisto): Sääty-yhteiskunta ja luokkayhteiskunta: Kaksi erottelun logiikkaa

Professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto): Teknologia, instituutiot ja ammattien murros 1700-luvulta 1900-luvun puoliväliin

Professori Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto): Mielenterveys, kansalaisuus ja yhteiskuntasuunnittelu 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa

Professori Charlotta Wolff (Turun yliopisto): Koulutus, sääty ja ammatillinen identiteetti Suomen porvariseliitissä pitkällä 1800-luvulla