Konferenssit ja seminaarit

Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista

Variantti-verkoston kymmenes vuosikollokvio järjestetään Helsingissä keskiviikkona 1.11.2017 teemalla LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki). Kymmenvuotisjuhlakollokvion pohjalta suunnitellaan erikoisnumeroa vertaisarvioituun Synteesi-lehteen.

Geneettinen kritiikki (critique génétique, genetic criticism) on Ranskassa 1970-luvulla kirjailijoiden käsikirjoitusten tutkimuksen piirissä syntynyt tekstuaalitieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii kirjailijoiden kirjoitusprosesseja sekä muiden taiteiden ja luovien alojen syntyprosesseja. Tutkimusaineistoina käytetään muun muassa muistiinpanoja, suunnitelmia, luonnoksia, käsikirjoituksia, koevedoksia ja teosten eri versioita, jotka valaisevat luovan työn eri vaiheita.

Variantti-kollokvio LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista kokoaa arkistoaineistoista ja luovien prosessien tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita eri taiteenlajien piiristä. Monitieteinen keskustelu avaa uusia näkökulmia aineistoihin ja niiden analyysitapoihin.

Kollokvion teeman yhtenä innoittajana on Helsingissä kesäkuussa järjestetty kansainvälinen konferenssi GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (www.finlit.fi/en/genesis2017). Hyvän vastaanoton saanut konferenssi saa jatkoa Jagiellonian yliopistossa vuonna 2019 pidettävässä konferenssissa GENESIS – CRACOW 2019.

 

Ohjelma

9.00–9.15 Kollokvion aloitus

Esitelmäpaneeli 1: Muuttuvat lajit

9.15–9.45 Sakari Ylivuori: Kuula Leinon kimpussa

9.45–10.15 Kirsi Manninen: Creating a Character – Thinking and Communication through Analogue and Digital Costume Sketching

10.15–10.45 Hanna Suutela: Monitekijäinen käsikirjoitusprosessi jukebox-musikaalissa ja sen toteutuksissa

10.45–11.00 Kahvi

Esitelmäpaneeli 2: Monitekijäisyys

11.00–11.30 Irma Tapaninen: Maiju Lassilan sensuroitu Liika viisas

11.30–12.00 Raija Talvio: ”Minä haluan raflaavaa probleemia, Serp makeaa Suomista.” – Tuttu Paristo käsikirjoitustyössä

12.00–12.30 Maria Hirvi-Ijäs: Taidetta kaksin – dialoginen luominen suomalaisessa nykytaiteessa

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)

Esitelmäpaneeli 3: Keskeneräiset aineistot

13.30–14.00 Hanna Karhu: Julkaisemattomaksi jääneiden runojen erityiskysymykset: Otto Mannisen kuolema-aiheiset luonnokset

14.00–14.30 Riitta Pohjola-Skarp: Woyzeckin käsikirjoitusversiot – tutkijan, editiotoimittajan, suomentajan ja teatteriohjaajan päänsärky?

14.30–14.45 Kahvi

Esitelmäpaneeli 4: Jälkiä menneisyydestä

14.45–15.15 Tiina Lamminen: Taidemaalari Sigrid Aminoff (1904–1994) [etäyhteydellä]

15.15–15.45 Kimmo Kaloinen: Teollisuusneuvos Mikko Kaloisen muistomerkin synnytysprosessi

15.45–16.15 Anne Isomursu: Valokuvakokoelmaluettelot geneettisinä editioina

16.15–16.30 Kollokvion loppukeskustelu

 

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille.

Konferenssin ohjelma ja abstraktit voi ladata osoitteesta: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

Kollokvioon liittyvät tiedustelut: Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko ().

 

Suunnitteilla erikoisnumeroSynteesi-lehteen

Variantti-kollokvion pohjalta on tarkoitus toimittaa samanteemainen erikoisnumero taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesiin. Vuonna 1982 perustetun vertaisarvioidun tieteellisen lehden nykyinen julkaisija on Suomen Semiotiikan Seura, mutta lehteen tarjottavien artikkeleiden ei kuitenkaan tarvitse olla näkökulmiltaan semioottisia. Lehdessä julkaistaan vain suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita.

Synteesi-lehden geneettiseen erikoisnumeroon toivotaan kirjoituksia eri taiteenlajien piiristä ja erityisesti näkökulmista, jotka koskevat taiteidenvälisyyttä. Artikkeleita, joita on jo julkaistu tai tullaan julkaisemaan lähiaikoina jossain muussa lehdessä tai kirjassa, ei oteta julkaistavaksi erikoisnumerossa.

Artikkeleiden valinta tapahtuu refereelausuntojen perusteella sekä erikoisnumeroa koskevin toimituksellisin perustein. Jos käsikirjoitus hyväksytään vertaisarvioinnissa, mutta se ei tule valituksi erikoisnumeroon, käsikirjoitusta voi tarjota julkaistavaksi Synteesin myöhempiin numeroihin.

Erikoisnumeron päätoimittavat Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Suunniteltu hanke varmistuu ja tarkentuu vasta, kun tiedämme tarkemmin Variantti-kollokvioon tulevista esitelmistä. Numeron kirjoituskutsu julkaistaan erikseen lokakuussa 2017.

 

Variantti-verkoston puolesta

Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA

Tutkimusosasto

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

www.edith.fi

www.finlit.fi

________________________________________

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla (http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto). Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

________________________________________

Tekstuaalitieteiden sanastossa (http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080) määritellään noin 500 tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin, paleografian, kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden erikielisiä termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina hakusanoinaan.

________________________________________