Konferenssit ja seminaarit

Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina

Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina
(Tampereen yliopisto, 12.11.2021)

Variantti-verkoston kolmastoista vuosikollokvio järjestetään Tampereen yliopistolla yhteistyössä kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURALin kanssa perjantaina 12.11.2021 keskustakampuksella (auditorio A1, Päätalo, Kalevantie 4).

Monitieteisessä kollokviossa keskustellaan erilaisista tekstikäsityksistä, jotka vaikuttavat eri tieteenaloilla ja elämänalueilla. Tekstikäsityksillä viittaamme niihin odotuksiin, oletuksiin tai tulkintamalleihin, jotka koskevat esimerkiksi tekstien rakennetta, sisältöä, muotoa, kontekstia tai tulkintaa tai näiden piirteiden tieteellisiä representaatioita. Näistä näkökulmista esimerkiksi tietosanakirja-artikkelit, twiitit, mainokset, sulkakynällä kirjoitetut käsikirjoitukset, romaania koskevat muistiinpanot, käännökset, xml-tekstit ja tekstikriittiset editiot pohjautuvat kaikki erilaisiin tekstikäsityksiin.

Kollokviossa on tarkoitus saada tietoa siitä, miten erilaiset julkilausutut, hiljaisesti sovitut tai tiedostamattomat tekstikäsitykset

  •  määrittävät tutkimustemme tietoisia ja tiedostamattomia lähtökohtia
  •  ohjaavat menetelmiämme sekä jäsentävät tutkimusaineistojamme ja -tuloksiamme
  •  vaikuttavat tutkimuskohteidemme tekstikäytäntöihin ja tapoihimme havainnoida niitä
  •  säätelevät sitä, millaisia tekstejä itse tuotamme ja
  •  muokkaavat ihmisten ja instituutioiden jokapäiväisiä toimintatapoja.

Jos et pääse osallistumaan lähitapahtumaan, kollokviota voi seurata etänä Zoom-palvelun kautta. Lähetämme tapahtuman Zoom-linkin kaikille ilmoittautuneille lähempänä kollokvion päivämäärää.

Tapahtumasta käytetään aihetunnistetta #tekstikäsitykset.

 

OHJELMA

9.15–9.30 Riku Haapaniemi, Laura Ivaska ja Sakari Katajamäki: Tekstikäsitykset ja -käytännöt tiedon tukipilareina?

9.30–10.00 Tommi Dunderlin: Kirjan ja esityksen välissä: näytelmien pääkirjat materiaalina, tekstilajina ja tutkimuskohteena

10.00–10.30 Inkeri Jaakkola: Postoopperan tekstit

10.30–11.00 Kahvitauko

11.00–11.30 Julia Souma: Korpuspohjainen sopimustekstien tutkimus: salliminen ja kieltäminen suomalais-venäläisissä valtiosopimuksissa

11.30–12.00 Eliisa Pitkäsalo & Anne Ketola: Sopimukset tekstilajina: Muodonmuutos sanasta kuvaksi

12.00–12.30 Ismo Kantola: Uusi maailma uuteen aamuun. Uutistoimituksen tekstien implisiittisestä itseymmärryksestä

12.30–13.30 Lounas

13.30–14.00 Tiina Holopainen: Lähtötekstikäsityksistä audiovisuaalisen kääntämisen tutkimuksessa ja niiden merkityksestä

14.00–14.30 Mikhail Mikhailov: Uudelleenkääntämisen tutkimus korpusmenetelmien avulla

14.30–15.00 Kimmo Kettunen: Kaunokirjallisuus digitaalisena korpuksena – esimerkkiaineistona Pentti Haanpään armeija- ja sotakuvaukset

15.00–15.30 Kahvitauko

15.30–16.00 Niina Turtola: Teksti outona typografisena muotona

16.00–16.30 Riitta Lahtinen & Stina Ojala: Suuraakkoset – tuntoaistin vaikutus ortografiaan

16.30–17.00 Päivi Mehtonen: Tieteellinen luokittelu tekstinä ja ihminen kielellisenä oliona

17.00–17.15 Loppukeskustelu

 

Esitelmien abstraktit ja ilmoittautumislomake ovat saatavissa Variantti-verkoston verkkosivuilta: https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

 

Kollokvioon ja illalliselle ilmoittaudutaan 3.11.2021 mennessä.

Tiedustelut: Riku Haapaniemi ().

PLURAL-keskuksen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://research.tuni.fi/plural/

 

Lämpimästi tervetuloa!

Variantti-verkoston puolesta

Riku Haapaniemi (Tampereen yliopisto), Laura Ivaska (SKS & Turun yliopisto) ja Sakari Katajamäki (SKS)


Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla (http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto). Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.


Tekstuaalitieteiden sanastossa (http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080) määritellään noin 500 tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin, paleografian, kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden erikielisiä termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina hakusanoinaan