Muut tapahtumat

Visuaalisen historian verkosto

Hei,

Olemme perustaneet verkoston tutkijoille ja opiskelijoille, jotka käyttävät tai ovat kiinnostuneita käyttämään historiallisia kuvia tutkimusaineistona. Verkoston perustajien, Olli Kleemolan ja Silja Pitkäsen, tausta on valokuvatutkimuksessa, mutta myös muunlaisista ja muiden aikakausien kuvista kiinnostuneet tutkijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan verkostoon.

Verkoston toiminnan ytimessä ovat tieteidenvälisyys (historia, taiteiden tutkimus, yhteiskunnalliset alat, kulttuurintutkimus, taide, museologia ja museot) sekä laaja-alainen yhteistyö. Verkostossa pyritään kehittämään kuvien tutkimisen metodologiaa, tekemään kuvatutkimusta tunnetuksi ja edistämään kuvien käyttöä tutkimuslähteenä eri tieteenaloilla. Verkostossa myös pohditaan, miten kuvien kautta voidaan saavuttaa uutta tietoa menneisyydestä, ja millainen on kuvien rooli uutisoinnissa ja historian populaareissa esityksissä, ts. miten kuvat ’tekevät’ historiaa.

Verkosto keskittyy kotimaiseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen sekä asiantuntemuksen jakamiseen, sillä kuvatutkijoita toimii eri oppiaineissa ja eri yliopistoissa, eivätkä alan tutkijat välttämättä tapaa toisiaan tai tunne toistensa tutkimusta. Verkoston parissa pyritään jakamaan asiantuntemusta esimerkiksi opinnäytetöiden ohjaukseen liittyen.

Verkosto järjestää aluksi noin kerran kuukaudessa yhteisen kahvitunnin verkkoyhteyksin. Tapaamisissa on mahdollista tutustua muihin tutkijoihin sekä keskustella kuvatutkimuksen ajankohtaisista asioista.

Verkoston alkuvaiheen tavoitteina on järjestää historialliseen kuvatutkimukseen keskittyvä opiskelijaseminaari ja toimittaa kuvatutkimus-teemanumero johonkin kotimaiseen tieteelliseen journaaliin. Verkostoa pyritään mahdollisesti kehittämään kohti tieteellistä seuraa lähivuosina.

Verkoston ensimmäiset iltapäiväkahvit järjestetään 28.3. klo 15–16.

Jos haluat mukaan iltapäiväkahville ja verkoston toimintaan, ota yhteyttä Silja Pitkäseen: .

ystävällisin terveisin,

Olli Kleemola ja Silja Pitkänen