Väitökset

Vlaanderen aan de Vlamingen? Flemish nationalism and attitudes towards expanding autonomy in the light of political party programmes

Heli Fyhr: Kahtiajakautunut Belgia: yhdessä vai erikseen?

 

 

VTM Heli Fyhr keskittyy väitöskirjassaan Belgian hollanninkieliseen alueeseen, Flanderiin. Väitöskirjassa tutkitaan Flanderin suurimpien puolueiden suhtautumista yhä laajenevaan autonomiaan, jopa Flanderin itsenäistymiseen, 1970-luvulta vuoteen 2010. Tutkimuksen keskeisenä lähdeaineistona toimivat tarkasteltavien puolueiden puolueohjelmat.

 

Viime vuosikymmenten aikana nationalismi on nostanut päätään Euroopassa. Tämä on nähty niin Skotlannissa kuin Kataloniassakin, mutta myös Flanderi on vuosien mittaan vaatinut yhä enemmän toimivaltaa ja oikeuksia päättää omista asioistaan. Belgia kehittyi vähitellen neljän valtioreformin myötä asteittain kohti liittovaltiota, joka perustettiin lopulta vuonna 1993. Viimeisin merkittävä käännekohta tapahtui vuonna 2010, jolloin flaaminationalistinen puolue N-VA nousi liittovaltion ennenaikaisten vaalien voittajaksi. N-VA on useaan otteeseen tuonut selkeästi esille, että sen tavoitteena on itsenäinen Flanderi.

— Flaaminationalismi ei sinänsä ole uusi asia, vaan Belgiassa on pikemminkin yritetty löytää tasapaino aina siitä lähtien, kun se itsenäistyi vuonna 1830. Federalismi on ollut yksi merkittävä askel kohti vakaampaa yhteiskuntaa, Fyhr kertoo.

Tutkimuksesta käy ilmi, että Flanderin poliittisten puolueiden esittämät asenteet autonomian laajentamisesta eroavat selvästi toisistaan. Fyhrin mukaan sosialistipuolueet ovat viime vuosikymmenten aikana korostaneet selvästi muita enemmän yhtenäistä Belgiaa kun taas flaaminationalistiset puolueet ovat kannattaneet Flanderin itsenäistymistä.

Maa, jossa konsensus ja kaikkia tyydyttävän ratkaisun löytäminen on ollut tärkeä väline päätöksenteossa, saattaa joutua kohtaamaan vakavia aikoja, jos flaaminationalististen puolueiden suosio kasvaa entisestään.

— Ainakin se asettaa yhä enemmän haasteita yhtenäiselle Belgialle, Fyhr toteaa.

VTM Heli Fyhrin politiikan tutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Vlaanderen aan de Vlamingen? Flemish nationalism and attitudes towards expanding autonomy in the light of political party programmes, 1971-2010 tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 26.2.2021 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti Taru Haapala Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena on professori Tapio Raunio Johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä, meeting ID 626 9211 6253