Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Voiko rauhanturvaaja olla sotasankari? Suomalaisten rauhanturvaajien kuva ja itse-kuva kylmästä sodasta Afganistaniin

Dos Tuoma Tepora ja VTT Jukka Pesu keskustelevat sotasankaruudesta mm. seuraavista näkökulmista:

. Ketkä ovat olleet sotasankareita Suomen historiassa? Miten heitä on valtion ja muiden tahojen osalta juhlittu/muistettu?
. Mitä on ollut sotasankaruuden funktio Suomen kansallisen identiteetin kehittämisessä?
. Onko sotasankarin kuva muuttunut viime aikoina, kun sodan mutta myös erilaisten uhkien luonne on muuttunut?
. Voiko rauhanturvaajaa pitää sotasankarina?

Tilaisuudessa on varattu aikaa myös yleisökysymyksille.

Lisätietoja puhujista:
Dosentti, yliopistotutkija, Tuomas Tepora, Tampereen yliopisto, Suomen Akatemian kokemuksen historian huippututkimusyksikkö (HEX). Johtaja Suomen Akatemian hankkeessa ”A Dim Light of Dawn: Finnish Post-Cold War Experiences Between East and West, 1989–1995”.

Yliopisto-opettaja, VTT Jukka Pesu, Turun yliopisto. Pesu on tutkinut rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa väitöskirjassaan ”Suomi, rauhanturvaaminen ja kylmä sota 1956–1990” ja on parhaillaan aloittamassa uutta projektia ”Suojeluvastuu, suvereniteetti ja Suomi: Konfliktien hallinnan ja suomalaisen rauhanrakennuksen murrokset kylmän sodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä”.

Järjestäjänä Suomen Historiallinen Seura