Konferenssit ja seminaarit

Yhteisö ja taide -seminaari

Yhteisöllisen taiteen, taidelähtöisten menetelmien ja tulevaisuuden työn ulottuvuuksia tarkasteleva seminaari 18.-20.9.2018 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa (Haapaniemenkatu 6, Helsinki).

Taiteilijoiden ammattikuvat laajenevat samalla, kun taiteen käsite ja rooli saavat uusia ulottuvuuksia moninaisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä.

Seminaarissa pohditaan, mitä kaikkea taidelähtöisyys voi nykypäivänä tarkoittaa, mitä taiteilijan tieto oikeastaan on, mikä siinä on erityistä, oleellista, jaettavaa, menetelminä, kysymyksen asetteluina, näkökulmina, keinoina, lähestymistapoina, ratkaisuina ja mahdollisuuksina.

Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti

  • Taiteilijoiden laajentuvia ammattikuvia ja identiteettejä
  • Taiteilijoiden ja työelämän yhteistyön uusia muotoja
  • Taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä
  • Jakaa toteutuneita projekteja, menetelmiä ja käytäntöjä
  • Purkaa ongelmia ja avata uusia mahdollisuuksia
  • Kohentaa yhteisöllisen ja osallistuvan taiteen tunnettuutta ja arvostusta
  • Verkostoitua ja koota tietoa tilaaja- ja tuottajatahoista valtakunnallisesti ja paikallisesti

Kolmepäiväinen seminaari kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen laajan joukon yhteisötaiteen tekijöitä tanssin, teatterin, kuvataiteen, musiikin ja performanssitaiteen aloilta. Seminaarin keynote-puhujia ovat apulaisprofessori Nicholas Rowe Aucklandin yliopistosta Uudesta Seelannista, professori Allan Owens Chesterin yliopistosta Iso-Britanniasta, tanssitaiteilija Judith Marcuse Kanadasta, professori Kai Lehikoinen ja tanssitaiteen tohtori Kirsi Törmi Taideyliopistosta. Keynote-luentojen ohella seminaari rakentuu case-esittelyistä, keskusteluista ja verkottumisesta. Seminaarin luennot ja puheenvuorot taltioidaan ja kokonaisuudesta pyritään tekemään proceedings-verkkojulkaisu, joka jää Taideyliopiston verkko-oppimateriaaliksi.

Vapaa pääsy.

Ilmoittaudu seminaariin tästä linkistä: https://www.lyyti.fi/reg/Ilmoittautumien_Yhteiso_ja_taide_seminaariin_0168

Lisätietoja: Kirsi Törmi, +358 50 3080203,

Seminaarin sivut: https://www.uniarts.fi/yhteiso-ja-taide

* * *

OHJELMA

Tiistai 18.9.

Expanding professionalism in the arts – Taiteilijan laajentuvat ammattikuvat ja identiteetit: työelämä ja koulutus
12.00-17.30, room 709

Teemoina muuttuvat työnkuvat ja ammatilliset identiteetit, horisontaalisuus, asiantuntijatiimit, yhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, opetuksen ja tutkimuksen yhteys, taiteilijat yrittäjinä sekä yrittäjyydelle vaihtoehtoiset mallit, hubit ja verkostot.

12.00 Introduction by Professor Kirsi Monni and Kirsi Törmi (Finnish and English)

12.15-14.00 Session in English – moderator Professor Eeva Anttila

12.15-13.15 Keynote: Artistic Producer Judith Marcuse (Canada): Art for social change

13.15-13.45 Keynote: Kai Lehikoinen: Expanding professionalism in the arts: competencies for hybrid contexts

13.45-14.00 Dicussion (English)

14.00-14.30 Pause

klo 14.30-16.10 Iltapäivän osio (suomeksi) – moderoija Kai Lehikoinen

klo 14.30-14.50 Puheenvuoro: Johannes Anttila, Demos Helsinki: Työn tulevaisuus ja muuttuvat merkitykset

klo 14.50-15.20 Case: Näyttelijä, luova johtaja ArtSense Oy Niina Nurminen: Vapaa taiteilija vai yrittäjän vapaus?

klo 15.20-15.40 Case: Filosofian tohtori Anne Pässilä: Tutkimusperustainen teatteri nuorille suunnatun palvelun tutkimisessa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ArtsEqual & Innovatioboosteri

klo 15.40-16.10 Keskustelu

klo 16.10-16.30 Tauko

klo 16.30-16.50 Case: Taiteilija-kehittäjä Krista Petäjäjärvi: Taiteilijan roolista työelämän organisaation häiriötekijänä: Kokemuksia, tunteita, mahdollisuuksia

klo 16.50-17.10 Case: Taiteilija Tero Hytönen & konsultti Antti Uimonen: Case-esimerkki taiteilija & konsultti- työparin työskentelystä

klo 17.10-17.30 Case: Teatteriopettaja Esa Kytösaho ja työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti Marjukka Laurola: Psykologin ja teatteritaiteilijan työparius: toiseudesta kolmanneksi tilaksi

klo 17.30-18.00 Keskustelu

Keskiviikko 19.9.

Taide ja osallisuus eri ympäristöissä
9.30-19.30

9.30 – 11.30 Morning session in English – moderator Professor Kirsi Monni

9.30-10.30 Keynote: Professor of Drama Education Allan Owens: Transprofessional Contexts & Creativity and Democracy in Education

10.30-10.50 Case: MMus, Doctoral Researcher Hanna Kamensky: From reflective to reflexive practitioner in music education system

10.50-11.10 Case: Head of Outreach and Engagement Katja Kirsi: Is there space for artistic process in school environment? Zodiak’s kinesthetic language workshops at comprehensive schools

11.10-11.30 Discussion

11.30-12.30 Lunch

klo 12.30-18.00 Iltapäivä, moderoija Katja Kirsi

klo 12.30-13.15 Keynote: Tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti Kirsi Törmi: Kohtaamisen taito ja taide

klo 13.15-13.35 Case: Näyttelijä/tutkija Anu Koskinen: Saramäen laitosteatteri

klo 13.35-13.55 Case: Tanssitaiteilija Maria Saivosalmi: Tanssitaiteilijana päihdehuollon yksiköissä, Diakonialaitos

klo 14.00-14.30 Keskustelu

klo 14.30-14.50 Tauko

Klo 14.50-16.15
TEEMA 1, moderoija Kirsi Törmi
TEEMA 2, moderoija Riku Saastamoinen

14.50-15.05
TEEMA 1, Tanssitaiteilija Elli Isokoski: Pajusta tehty
TEEMA 2, Yhteisötaiteilija Riku Laakkonen: Esineilmaisu saattohoidon tukena

15.05-15.20
TEEMA 1, Koreografi Liisa Pentti: Vapauden teema ja työskentely autismin kirjon nuorten kanssa
TEEMA 2, Äänitaiteilija, väitöskirjatutkija Heidi Fast: Äänellinen kohtaaminen psykiatrisessa sairaalayhteisössä

15.20-15.35
TEEMA 1, Taiteellinen johtaja Arja Tiili: Break the Fight! Poikkisektorinen taide- ja katutaidekasvatus opetus-, kulttuuri- ja nuorisotoimiin
TEEMA 2, Taiteen tohtori, kuvataideterapeutti ja psykoterapeutti Mimmu Rankanen: väitöstutkimuksesta tai aihe

15.35-15.50
TEEMA 1, Jarkko Partanen: Fields of Glory – erään joukon koreografia
TEEMA 2, Tohtorikoulutettava ja Global Music -koulutusohjelman opettaja Katja Thomson: World In Motion ensemble: turvapaikanhakijoiden ja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden kollektiivinen identiteetti

15.50-16.15
TEEMA 1, Keskustelu
TEEMA 2, Keskustelu

klo 16.15-16.30 Tauko

klo 16.30-16.50 Kaikki yhdessä – moderaattori Kirsi Törmi

Puheenvuoro yhteisötaiteilija Anniina Aunola ja tanssitaiteilija Hanna Korhonen: Laatuhuolto – yhteisöissä toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittämishanke

16.50-17.30 Keskustelu

klo 17.30-19.30 Learning wine bar – fasilitoija Kai Lehikoinen

Torstai 20.9.

Taide ja transformaatio yhteiskunnallisissa rakenteissa
10-18

Teemoina tasa-arvo, julkinen taide, poliittinen taide, kulttuuriset törmäykset ja taidelähtöiset menetelmät.

– moderoija: Riku Saastamoinen

klo 10.00 – 11.00 Keynote: Associate Professor Nicholas Rowe: Dance and the Politics of Exclusion

klo 11-11.20 Case: Jussi Lehtonen Toinen koti – pakolaistaustaiset taiteilijat dokumenttiteatteriprojektissa

klo 11.20-11.40 Case: Teatterintekijä, pedagogi, TeT Ville Sandqvist & Teatteripedagogi, teatteri-ilmaisun ohjaaja, TeM Helena Korpela: Taide vastustuksen välineenä – taidelähtöiset menetelmät Palestiinan kulttuurikeskuksessa. 20min

klo 11.40-12.15 Keskustelu

klo 12.15-13.15 Lounastauko

klo 13.15-13.35 Case: Koreografi Sonya Lindfors: Kohti antirasistista feminististä näyttämöä

klo 13.35-13.55 Case: Esiintyjä auki

klo 13.55-14.15 Keskustelu

klo 14.15-14.30 Tauko

TEEMA 1, moderoija Kirsi Törmi
TEEMA 2, moderoija Katja Kirsi
TEEMA 3, moderoija Saana Lavaste

Klo 14.30-15.15 (45min)
TEEMA 1, Case: Teatteriohjaaja, esitystaiteilija Jonna Wikström: Teatterin tekeminen yhdessä maahanmuuttajanuorten ja Ryhmäteatterin nuorten kanssa
TEEMA 2, Case: Tanssitaiteilija Jenni Koistinen: Minun nimeni on -hanke; taidetta lähiöön ja lähiöstä
TEEMA 2, Case: Case tanssija, koreografi : Pia Lindy:  Sumussa tanssimisen taitoa – kokemuksia taiteilijana toimimisesta erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa
TEEMA 3, Case: Taiteellinen johtaja, Baltic Circle Satu Herrala ja taiteellinen johtaja – vastaava tuottaja, ANTI-festivaali  Johanna Tuukkanen: Vallan prosessit kuratoinnissa

Klo 15.15-15.30
TEEMA 1, Koonti
TEEMA 2, Koonti
TEEMA 3, Koonti

klo 15.30-16.00 Koontien jakaminen yhteisessä keskustelussa

klo 16.00-16.15 Tauko

klo 16.15-18.00 Seminaarin yhteenveto

klo 16.15-16.45 Pioneerien kommentit: Taiteilija-tutkija Minna Heikinaho ja toinen pioneeri

klo 16.45-17.15 Opiskelijoiden kommentit

klo 17.15-18.00 Loppukeskustelu