Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa tapahtumasarja

Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa -tapahtumasarjan aikana pääset kuulemaan, minkälaisia näkökulmia ja työkaluja teologia ja uskonnontutkimus tarjoavat ajankohtaisten yhteiskunnallisten, globaalien ja yksilökohtaisten kysymysten käsittelyyn.
Mikä merkitys uskonnolla on suomalaisten identiteettien muotoutumisessa? Mikä on uskonnon ja politiikan yhteys? Miten elämänkatsomukset vaikuttavat kulutusvalintoihimme ja ruokatottumuksiimme? Miten uskonnot ja katsomukset näkyvät arjessa ja juhlissa? Millaisesta maailmankatsomuksellisesta haasteesta ympäristökriisissä on kyse? Miten Suomen uskonnollinen kenttä muuttuu?

Näitä ja monia muita kysymyksiä käsitellään tapahtumasarjan aikana uusimman tieteellisen tutkimuksen pohjalta.

Tapahtumasarjan järjestää Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, ja se on osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa.

Tapahtumat järjestetään suorina lähetyksinä Tiedekulman verkkosivuilla, syksyn 2021 tapahtumia koronatilanteen salliessa myös paikan päällä Tiedekulmassa. Tapahtumien tallenne on katsottavissa Tiedekulman verkkosivuilla 2 viikkoa tapahtuman jälkeen.

Tervetuloa kuulolle!

Oh­jel­ma

25.3.2021 klo 17–19 Ar­jen us­kon­to, elet­ty us­kon­to

Mitä on eletty uskonto? Kuinka tavalliset ihmiset elävät uskontoaan nyky-Suomessa? Millaisia uskonnollisia identiteettejä suomalaisilla on enemmistö- ja vähemmistöuskonnoissa? Miten saadaan tutkittua tietoa uskonnoista? Miten Suomen uskonnollinen kenttä muuttuu?

Tilaisuudessa esitellään tuore kirja Eletty uskonto. Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta (toim. Elina Vuola, SKS 2020) ja keskustellaan sen teemoista.

Tilaisuuden kulku:

Toimittaja Anna-Stina Nykänen (Helsingin Sanomat): Tilaisuuden avaus ja esittely
Professori Elina Vuola (Helsingin yliopisto): Mitä eletty uskonto on?
Professori Terhi Utriainen (Turun yliopisto): Eletty ja vernakulaari uskonto tutkimuksessa
FT, tutkija Helena Kupari (Helsingin yliopisto): Materiaalisuus, aistimellisuus ja rituaalit. Esimerkkejä ortodoksisuudesta.
TT Meri-Anna Hintsala: Eletty usko muovaa arkea, arki elettyä uskoa. Esimerkkejä luterilaisuudesta.
FT Kimmo Ketola (Kirkon tutkimuskeskuksen): Suomen uskonnollisen kentän muutoksia.

Lyhyiden puheenvuorojen jälkeen toimittaja Anna-Stina Nykänen johtaa keskustelua tilaisuuden puhujien kanssa. Yleisökysymykset ja -keskustelu striimin välityksellä.

Ta­pah­tu­ma­sar­jan seu­raa­vat ta­pah­tu­mat
Tapahtumien kuvaukset ja puhujat kerrotaan tällä sivulla myöhemmin.

13.4.2021 klo 17–19 Katsomuksellinen moninaisuus juhlakulttuurissa
4.5.2021 klo 17–19 Ruoka ja elämänkatsomukset
7.9.2021 klo 17–19 Katsomukset ja ympäristökriisi
5.10.2021 klo 17–19 Uskonto ja suomalaiset identiteetit
30.11.2021 klo 17–19 Uskonto ja politiikka

Li­sä­tie­toa
Professori Elina Vuola

#TutkitustiUskonnosta #tttv21 #tutkituntiedonteemavuosi