Lähihistorian tutkimuksen seura ry on 2021 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää lähihistorian tutkimusta ja tuntemusta. Tavoitteena on toteuttaa lähihistorian alan julkaisutoimintaa. Seura pyrkii uudistamaan suomalaista lähihistorian tutkimusta tarjoamalla laajempia näkökulmia ja kannustamalla historiantutkijoita osallistumaan nykyelämän kannalta ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyyn.