Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi: Marinmålningar, Skeppsfotodatabasen