Palkinnot

Sotahistorian gradut palkittiin

Suomen Sotahistoriallinen Seura on järjestänyt jo 15. kerran valtakunnallisen pro gradu -kilpailun edellisen vuoden aikana valmistuneiden sota- tai sotilashistoriaan liittyvien pro gradu-tutkielmien kesken. Kilpailun voittajaksi ja 3 000 euron stipendin saajaksi valittiin sotatieteiden maisteri, kapteeniluutnantti Mikael Tammisalo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Toisen palkinnon ja 2 500 euron stipendin sai filosofian maisteri Sebastian Schiavone Itä-Suomen yliopistosta.

Mikael Tammisalon tutkielma Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan – Suomen merivalvonnan kehitys vuosina 1944–1960 edustaa seuran arvioiden mukaan kunniakkaalla tavalla puolustusvoimien historian tutkimustraditiota. Tammisalo on analysoinut systemaattisesti ja ansiokkaasti Suomen meripuolustuksen sodanjälkeisen tilanteen vaikutuksia merivalvontaan ja kyennyt asettamaan sen kehityksen luontevasti osaksi aluevalvontaa, merivoimien yleistä kehitystä sekä puolustussuunnittelua. Tutkija hallitsee suvereenisti laajan alkuperäislähdemateriaalin käyttäen sitä kriittisellä otteella johtopäätöstensä tueksi.  Loogisesti etenevä ja tasapainoinen tutkimusraportti tuo uutta tietoa vähän tunnetusta aihepiiristä.

Linkki Tammisalon graduun

Sebastian Schiavone on tutkielmassaan Palkkamiekat kirjeissä. Skotlantilaisten palkkasoturien näyttäytyminen Ruotsin kuninkaallisten ja aatelin kirjeissä 1570–1599 tarttunut harvinaiseen ja vaativaan aiheeseen, joka erottuu sotahistorian tutkimuksen valtavirrasta. Tutkimuksen lähdeaineistona olleita 1500-luvun alkuperäislähteitä on analysoitu nykyaikaisen diskurssianalyysin metodilla ja saatu niukkasanaisista lähteistä irti monipuolisia ja vivahteikkaita tulkintoja sekä niihin perustuvia johtopäätöksiä. Metodi sijoittaa Schiavonen tutkimuksen osaksi ns. uutta sotahistoriaa, jossa pääpaino ei ole sodankäynnissä, vaan uusien näkökulmien etsimisessä ja löytämisessä. Erittäin analyyttinen tutkimus todistaa, miten uusilla näkökulmilla ja tutkimusmenetelmillä voidaan saada uutta tietoa sinänsä tunnetuista sotahistoriallisista tapahtumista.

Linkki Schiavonen graduun

Lähde: Suomen Sotahistoriallisen Seuran tiedote

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *