Uutiset

Time Machine Europe -projekti kokoaa yhteen Euroopan kulttuuriperintöä ja historiaa

Luovalla tavalla historiaa, kulttuuriperintöä, humanistisia tieteitä, yhteiskuntatieteitä ja teknologiaa yhdistelevä Time Machine Europe -projekti vie matkalle Euroopan historiaan ja kulttuuriin jopa 5 000 vuoden taakse. Samalla projekti tukee tulevaisuuden tieteen ja teknologian kehitystä Euroopassa, ja samalla siitä on tulossa yksi edistyksellisimmistä koskaan rakennetuista tekoälyjärjestelmistä.

Time Machine Europe on Euroopan unionin rahoittama projekti, joka kokoaa yhteen tietoa Euroopan historiallisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta ja maantieteellisestä kehityksestä. Se on vastaus ajankohtaisiin ongelmiin – globalisaatioon, muuttuvaan väestörakenteeseen, ratkaisemattomiin konflikteihin ja demokratian uhkaan – jotka uhkaavat eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja joiden vuoksi Euroopan täytyy kerätä yhteen tietoa monikielisestä ja -kulttuurista menneisyydestään ja tehdä ymmärrettäväksi ja kaikille saavutettavaksi Euroopan vaiherikas historia. Time Machine paitsi säilyttää eurooppalaista kulttuuriperintöä myös vie innovatiiviselle ”aikamatkalle” niin menneisyyteen kuin tulevaisuuteen.

Hankkeessa on mukana 33 Euroopan komission rahoitusta saavaa ydininstituutiota. Niiden lisäksi hankkeeseen osallistuu yli 200 organisaatiota 33 maasta: mukana on seitsemän kansalliskirjastoa, 19 kansallisarkistoa, kuuluisia museoita (muun muassa Louvre ja Rijksmuseum), 95 akateemista tai tutkimuksellista instituutiota, 30 eurooppalaista yritystä ja 18 hallinnollista elintä. Suomesta mukana ovat Kansallisarkisto, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Lisäksi Suomi oli mukana allekirjoittamassa EU:n sopimusta kulttuuriperinnön digitoimisesta tämän vuoden toukokuussa.

Hanke käynnistyi vuonna 2013, jolloin EPFL ja Ca’Foscarin yliopisto julkaisivat yhteisen projektinsa, jonka tarkoituksena oli rakentaa moniulotteinen malli Venetsiasta ja sen kehityksestä yli 1 000 vuoden ajalta. Rekonstruktion kohteeksi valittiin Rialton alue. Laajan, koko Euroopan kattavan aikakoneen lisäksi tarkoituksena on rakentaa paikallisia koneita esimerkiksi Amsterdamista, Budapestistä, Jerusalemista, Napolista, Pariisista ja Venetsiasta. Kaikkein kauimmas historiaan pääsee matkaamaan Jerusalemin aikakoneella, joka ulottuu aikaan noin 2 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Hyötyä tieteelle, koulutukselle ja työllisyydelle

Yksi Time Machine Europen innovatiivista perusajatuksista on yhdistää humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja teknologia. Humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet ovat Euroopassa suosittuja, ja tieteiden muodostama yhteisö on Euroopan laajin tutkijayhteisö. Siitä huolimatta tutkimukseen käytettävät varat ovat pienempiä kuin monilla muilla aloilla. Projektissa yhdistetäänkin humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet sekä ICT-ala eli tekoäly, lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus ja big data, minkä tuloksena on valtava digitaalinen informaatiojärjestelmä, joka kartoittaa Euroopan kehitystä. Poikkitieteelliset metodit helpottavat myös historian aineistojen, niin asiakirjojen kuin esineiden digitointia, joka helpottuu, nopeutuu ja automatisoituu. Kaiken tämän uskotaan vaikuttavan suotuisasti Euroopan kilpailukykyyn ja synnyttävän merkittävästi lisää työpaikkoja esimerkiksi luoville aloille, kaupunkisuunnitteluun, median, journalismin ja turismin aloille.

Työpaikkojen synnyn lisäksi Time Machine Europe -projektin yksi tärkeimmistä tavoitteista on opetuksellinen. Se nimittäin rohkaisee tutkivaan oppimiseen, kriittiseen ajatteluun ja tutustumaan, miten pitkän aikavälin tapahtumat ovat muokanneet nykyhetkeä. Avoin, kaikille julkinen projekti on tärkeä viesti tiedon, tieteen ja historian tuntemisen tärkeydestä.

Lisätietoa aiheesta

Time Machine Europe -verkkosivu

Time Machine Manifesto

Frederic Kaplanin TED Talk “How to build a Time Machine”

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *