Kirjoituksia Agricolassa:

Typeryyteen vetoaminen on laiskuutta

Lisätty 20.2.2020 | Arvostelu

Vanhassa vitsissä erään isännän ovelle ilmestyi hyvä haltija, joka lupasi toteuttaa minkä tahansa toiveen. Toteuttamisessa oli kuitenkin sellainen seuraus, että naapurin isäntä tulisi saamaan saman kaksinkertaisesti. Isäntä pyysi päivän aikaa miettiä. Kun haltija seuraavana päivänä palasi, niin toive kuului: ”Puhkaise minulta toinen silmä”. Tämän vitsin maailmaan sijoittuu taloushistorioitsija Carlo M. Cipollan (1922-2000) lyhyt essee Inhimillisen […]

Satakunta sahaa ja sahaympäristöä

Lisätty 1.11.1997 | Arvostelu

Timo Kantosen ”Satakunta sahaa Suomessa” on kulttuurihistoriallisesti merkittävien saharakennusten ja -ympäristöjen inventoinnin raportti. Inventointi on tehty perinteisiä, hyväksi havaittuja menetelmiä käyttäen ja koottu rakennusinventointikorteille. Itse asiassa teoksessa on kohderaportti 71 sahasta ja sahaympäristöstä, pyöristettynähän se on sata. Suurin osa merkittävistä sahoista on jäänyt teollisuuden uudisrakentamisen alle. Esimerkiksi höyrysahoista, joilla on suuri historiallinen merkitys 1800/1900 taitteen […]

Ylellisyydestä koko kansan hyödykkeeksi

Lisätty 6.9.1997 | Arvostelu

Riversidessä sijaitsevan University of Kalifornian historian professori Ronald C. Tobey pureutuu teoksessaan Technology as Freedom hämmästyttävän syvälle amerikkalaisen kodin sähköistymiseen. Riversiden kaupungin ja sähkölaitoksen arkistojen avulla Tobey pääsee seuraamaan kotien asenteita sähköön, sähköistymistä ja kodinkoneiden hankkimista talo talolta 1920-luvulta 1950-luvulle ja tulokset ovat vaikuttavia. Vuonna 1922 noin 40 prosenttia amerikkalaisista kodeista oli sähköistetty. Sähköistetyistä kodeista […]

Sosiaalisuus Satamassa

Lisätty 9.7.1997 | Arvostelu

Tapio Berghomin väitöskirjaa lukiessa nousee näin kesäkuumalla mieleen amerikkalaisen filosofi RORTYn teoria neroudesta. Rortyn mukaan ihminen on sosiaalinen eläin ja omien sekä yhteiskunnan antamien sosiaalisten verkostojen orja. Ainoa ’nerous’ jota ihmisessä voi olla on se, että hän omalla toiminnallaan pystyy muuttamaan sosiaalisten verkkojen kutoutumisen. Eli luo uusia annalistisen historiakäsityksen mukaisia lyhytkestoisia rakenteita. Suomen Kuljetustyöntekijäin Liitto […]