Kirjan nimi on ytimekäs ja lyhyt: Äänimaisemissa. Ytimekkään nimen ohella myös kansi on kiinnostava ja se houkuttaa ottamaan kirjan käteen. Kirjan kansikuva on tietyllä tavalla rujo ja viestittää mielestäni varsin osuvasti äänimaisemasta. Varis istuu raakkumassa kaadetun puun kannon päällä ja taustalla siintää tyyneltä vaikuttava vesimaisema. Teos koostuu kolmestatoista artikkelista, joiden teemana ovat arjen muuttuvat äänimaisemat, […]

Lue lisää

”Äänenvaus” Historioitsija Outi Ampuja sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkäri Miikka Peltomaa ovat koonneet yhteen monipuolisen joukon kuulon, äänen ja hiljaisuuden spesialisteja ja toimittaneet heidän artikkeleistaan kiinnostavan teoksen Huutoja hiljaisuuteen: Ihminen ääniympäristössä. Ampujan kirjoittaman johdannon, ”Äänenavauksen” ja loppuluvun välille mahtuu 17 kirjoittajan laatimat 16 artikkelia, jotka on ryhmitetty neljään osioon. Ensimmäisen osion artikkelit käsittelevät muuttuvia […]

Lue lisää