Kysessä on harvinaisen tärkeä opus, joka sisältää 74 dokumenttia joista suurin osa aikaisemmin julkaisemattomia asiakirjoja. Lisäksi kirjassa on  240 sivuinen johdanto, joka käsittelee poliittista kehitystä sekä kummankin osapuolen tiedustelu- ja vastatiedustelutoimintaa. Julkaistut asiakirjat koskevat muun muassa jatkosodan aikaisia agenttitietoja sekä Suomen poliittisen johdon, presidentti Risto Rytin, hallituksen ja eduskunnan kokousasiakirjoja ja mielipiteitä. Eräs raportti kertoo […]

Lue lisää

  Qatar Digital Library on British Libraryn ja Qatar National Libraryn vuonna 2012 käynnistynyt yhteishanke, jonka tarkoituksena on digitoida etenkin Persianlahden alueelta peräisin olevia, islamilaisia ja toisaalta britti-imperialismin vuosikymmeninä syntyneitä asiakirjoja, kirjallisuutta ja kuvia, jotka tarjoavat monipuolisia näkökulmia ristiriitojen sävyttämiin aikakausiin. Aineiston erikoisuutena on arabian- ja persiankielisten asiakirjojen suuri määrä, mikä nostaa sen arvoa entisestään. […]

Lue lisää

Alkuun on syytä tehdä muutama käsitteellinen huomio. Arvosteltavan kirjan nimi kuuluu Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen. Asiakirjahallinta onkin hyvä termi kuvaamaan asiakirjojen dokumentoinnin ja tutkimuksen nykyluonnetta. Suomalaisessa keskustelussa asiakirjahallinnan käsite on silti suhteellisen nuori ja jäänyt viime aikoihin saakka arkisto-termin varjoon. Arkistotoimi ja asiakirjahallinta ovat Suomessa perinteisesti olleet hyvin lähellä toisiaan, minkä seurauksena arkisto on vakiintunut molempiin […]

Lue lisää