Suomen historiassa eräs tarpeettoman vähälle huomiolle jäänyt valtiomies on Leo (Leopold) Mechelin (1839–1914), josta ainoa elämäkerta on Sigurd Nordenstrengin vuosina 1936–1937 ilmestynyt kaksiosainen teos L. Mechelin. Hans statsmannagärning och politiska personlighet I – II. Siksi Mechelinin oikeusajattelusta 2012 väitelleen Elisabeth Stubbin uusi teos herätti toiveen, että olisi lopultakin saatu moderni, nykyajan lähtökohdista käsin kirjoitettu elämäkerta […]

Lue lisää

Venäjän vallan aikainen sotahistoria on kuluneen vuosikymmenen aikana elänyt Suomessa hienoista renessanssia. Keisari-suuriruhtinaan lippujen alla taistelleiden suomalaisten vaiheita on sivuttu niin akateemisissa tutkimuksissa kuin populaareissa tietokirjoissa. Teuvo Laitilan vuonna 2003 ilmestynyt väitöskirja The Finnish Guard in the Balkans oli tutkimuksessa suoranainen edelläkävijä ja edusti niin sanottua ”uutta sotahistoriaa” jo ennen kuin kukaan oli Suomessa vielä […]

Lue lisää

Vähälukuista ylintä säätyläistöä lukuun ottamatta on niukasti tietoa Suomen suuriruhtinaskunnan alkuaikojen ihmisten suhtautumisesta uuteen valtiolliseen tilanteeseen sekä isänmaa- ja  kielikysymykseen. Alemman säätyläistön kohdalla merkittävä poikkeus on Wassholmin tutkimuksen kohde, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla syntynyt ja Turun akatemiassa opiskellut Eric Gustaf Ehrström (1791–1835), jonka täytyi elämänsä aikana pohtia kansallisia ja kielellisiä kysymyksiä useissa eri yhteyksissä ja vaihtelevista näkökulmista. […]

Lue lisää