Emeritusprofessori Heikki Ylikankaan uusinta teosta Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen voisi luonnehtia esseistiseksi pohdinnaksi historiatutkimuksen olemuksesta. Nimestään huolimatta kyse ei ole historiantutkimuksen metodioppaasta. Kirja sisältää Ylikankaan tutkijanuransa aikana tekemiään havaintoja historiantutkimuksen käytännön ongelmista, tulkinnan eheydestä, objektiivisuudesta, lähteistä, koulukunnista ja nykytutkimuksen tilasta. Kaikkitietävän tutkijan ideaali Ylikangas esittelee ja problematisoi historiantutkimuksen erityispiirteitä mielenkiintoisesti. Jokainen tutkija […]

Lue lisää

Tärkeä aihe Erityisesti eri maitten armeijoitten omassa sotahistoriantutkimuksessa pyritään ainakin jossain määrin soveltuvuuteen. Tekniikka muuttuu, mutta jokaisen maan sotilaitten erityispiirteet taistelutilanteessa ovat asia, jota ei rauhan aikana voida selvittää, vaan on tutkittava aiemmin käytyjä sotia. Tätä taustaa vasten on erikoista, miten vähän puolustusvoimat on pyrkinyt Suomessa kriittisesti selvittämään kesän 1944 taisteluita. Juuri tällöin Suomi sai […]

Lue lisää

Sotiin liittyvä valtiotason problematiikka on selitetty jo moneen kertaan loppuun kalutuksi aiheeksi tai muuten vain älyllisesti vähemmän tärkeäksi teemaksi. On puhuttu myös väärän sodan tutkimisesta ainakin vallitsevan painopisteen osalta, kun on unohdettu ruohonjuuritaso niin sanotussa ”perinteisessä poliittisessa historiassa” (joka tosin on yksi alamme väärinkäytetyimpiä termejä – etenkin kun muista historian aloista ei puhuta yhtä stereotyyppisessä […]

Lue lisää