Jan Kuhanen, Kaisa Harju ja Markku Hokkanen käsittelevät kirjassaan suomalaisten pitkäkestoista suhdetta globaaliin etelään kehitysyhteistyökokemusten kautta. Kirja yhdistää edeltävän suomalaisen kehitysyhteistyötutkimuksen puutteita ja pyrkii täyttämään kahtalaista tutkimuksellista aukkoa. Kehitysyhteistyön kokemuksista on ennen kirjoitettu paljolti yksittäisten henkilöiden näkökulmasta elämäkerrantapaisina opuksina. Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys – Suomalaiset Apumaassa 1965–2000 laajentaakin muistitietotutkimuksen koskemaan laajaa määrää suomalaisia kehitysyhteistyössä työllistyneitä yksilöitä lähes […]

Lue lisää

Saksan toimia suhteessa Ukrainan sotaan on kritisoitu laajasti epävarmoina ja hapuilevina. Kritiikissä toistuu ajatus siitä, että Saksan tulisi ottaa Euroopan sisällä turvallisuus- ja puolustuspolitiittisen johtajan rooli. Saksaan kohdistuva kritiikki kuitenkin unohtaa maan ulkopolitiikan linjan, joka on perustunut toisen maailmansodan jälkeen erilaisten instituutioiden kautta rakentuvaan yhteistyöhön ja kansainvälisen yhteisön vahvistamiseen.

Lue lisää

Poliittisesti ja sosiaalisesti aktiivinen Taipaleen lääkäripariskunta on useille suomalaisille nimenä tuttu, sillä heidän tehtävä- ja ansioluettelonsa ovat pitkät. Muistamme professori Vappu Taipaleen sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus Stakesin pääjohtajana ja alan ministerinä. Psykiatri, dosentti Ilkka Taipale toimi muun muassa kansanedustajana ja järjestöorganisaattorina, tavoitteena rauha, yhteistyö ja syrjäytyneiden olojen kohentaminen. Maailmanmatkaajat rauhan ja oikeudenmukaisuuden asialla Matkakirjaan on […]

Lue lisää