Uudet eurooppalaiset innovaatiot ovat aina saapuneet Pohjoismaihin hieman hitaasti. Välimeri oli kartoitettu jollakin tarkkuudella jo 1200-luvulla, mutta Itämeri rantoineen alkoi piirtyä kartoille vasta 1500-luvulla. Toki jonkinlaista tietoa alueesta oli jo aiemmin olemassa: arabimaantieteilijä Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi (lyhyemmin vain al-Idrisi) oli 1100-luvulla kuvannut Skandinavian suurena saarena. Hän oli sijoittanut sinne jopa joitakin jo tuolloin olemassa […]

Lue lisää

Kuvat ja kartat ovat mainioita lähteitä kaupunkikuvan muutoksen tarkasteluun. Eläväinen Pariisi on pitkään ollut kuvittajien, kuvaajien ja kartanpiirtäjien huomion kohteena. Ranskan kansalliskirjaston digitaalinen kirjasto Gallica on kerännyt yhteen yli 20 000 kuvaa Pariisista eri aikoina, kaikkea piirroksista valokuviin, eri tavoin lajiteltuina.

Lue lisää

Arvostelu

Kummallista kyllä, tieteellistä elämäkertaa Nils Adolf Erik Nordenskiöldistä saatiin odottaa yli kuusikymmentä vuotta: Henrik Ramsayn elämäkerta Nordenskiöld, sjöfararen, ilmestyi 1950 (suomeksi 1953). Sen jälkeen ei ole kukaan tarttunut aiheeseen laajassa mittakaavassa. Toki Nordenskiöldistä on kirjoitettu paljon artikkeleita, onhan hän tunnetuin suomalaissyntyinen tutkimusmatkailija. Etenkin Nordenskiöldin Koillisväylän läpipurjehtiminen lienee tunnettu ympäri maailmaa samoin kuin hänen arvokkaat karttakokoelmansa. […]

Lue lisää

Maailma piirtyy kartalle -teoksen esipuheessa Juha Nurminen muistuttaa lukijaa flaamilaisen karttamestarin ja karttakustantaja Abraham Orteliuksen ajatuksesta: ”Vanhat kartat ovat ikkunoita historiaan”. Marjo T. Nurmisen kirjoittamassa kirjassa ikkunaruutuja riittää: kirja tarjoaa tuhannen vuoden mittaisen matkan eurooppalaisen maailmankuvan äärille, kansojen, kaupunkien ja ihmisten historiaan. Mikä yhdistää mappa mundia ja matkailukarttaa? Kirja jakautuu viiteen lukuun, joista kaksi ensimmäistä […]

Lue lisää

Tietokirjailija, valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen esittelee teoksessaan Maailman kuvat. Mitä kartat kertovat meistä ja muista? maailmankarttojen avulla eri kulttuurien ja aikakausien maailmankuvia. Turunen, joka on kirjoittanut lukuisia teoksia erityisesti tapakulttuurista ja käsitellyt eri kulttuurien maailmankuvia lisensiaatintutkielmassaan (1997), lähestyy tuoreimmassa teoksessaan maantieteen ja kartografian historian kannalta kiinnostavaa teemaa luotaamalla maailmankarttoja aina Babyloniasta nykyajan Australiaan. Kartat ja […]

Lue lisää