”Vain sodassa kuollut mies” -kirjan ensimmäisestä luvusta käy ilmi, miten suunnattoman pitkä työprosessi voi käynnistyä hyvin pienestä löydöstä. Aivan muita asiapapereita etsivän arkistotutkijan silmiin näet osuu kirjelappunen, jossa nuori sotilaspastori kysyy kokeneemman papin neuvoa: miten sotilaan kuolemasta pitäisi ilmoittaa omaisille silloin, kun siihen liittyy runsain mitoin epäselvyyksiä. Asioita, joista ei puhuttu sodan aikana, eikä pitkään […]

Lue lisää

Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineen julkaisusarjassa on ilmestynyt vapaasti verkosta ladattavissa oleva Fritz Güthen ensimmäiseen maailmansotaan liittyvä muistelmateos. Fritz Güthe jäi venäläisten sotavangiksi Saksan itärintamalla Brusilovin hyökkäyksen aikana 1916, mutta onnistui siirtymään Suomen kautta kotimaahansa vuoden 1918 aikana. Hän kuvaa vuosina 1928–1929 laatimissaan muistelmissa venäläisiä sotilassairaaloita ja vankileirejä, sekä myös eri paikkakuntia vuoden 1918 Suomessa. […]

Lue lisää

Archibald Allan Bowman (1883–1936) oli filosofi Glasgow’n yliopistosta, jossa hän opiskeli vuosina 1901–1905. Menestys kantoi hedelmää toden teolla jo vuonna 1912, jolloin Bowman vastaanotti logiikan oppituolin Princetonin yliopistossa. Ensimmäisen maailmansodan syttyminen kuitenkin muutti hänenkin elämänsä, ja virkavapaata saatuaan hän palveli vuodesta 1915 Britanniassa ja Ranskassa maavoimien luutnanttina Highland Light Infantry -rykmentissä. Bowman jäi saksalaisten vangiksi […]

Lue lisää

Venäläinen kenraali Andrei Vlasov (1901-1946) jäi saksalaisten vangiksi heinäkuussa 1942. Pari kuukautta myöhemmin jaettiin Saksan itärintamalle ja neuvostojoukkojen selustaan suurina painoksina hänen allekirjoittamiaan lentolehtisiä, joissa etenkin upseereita ja neuvostoälymystöä taivuteltiin siirtymään saksalaisten puolelle. Houkuttimena oli pikaisen rauhantulon lisäksi Neuvostoliiton olojen täydellinen mullistaminen eli pakkokollektivisoinnin poisto, bolševismin kukistaminen, sanan-, uskonnon- ja kokoontumisen vapaus sekä lukuisia muita […]

Lue lisää