Mandoliinin maailmanhistoria – Kaksoisvirroilta kammareihin (192 s.) on nimensä mukaisesti tietokirja mandoliinin menneisyydestä ja tämän päivän mandoliinikulttuureista. Teoksen on kirjoittanut suomalaisen kansanmusiikin parissa pätevöitynyt toimittaja ja tietokirjailija Sauli Heikkilä. Takakannen mukaan Heikkilä on etnisten musiikkikulttuurien asiantuntija ja Kansanmusiikki-lehden päätoimittaja. Kirjan laajaa tietopohjaa selittää osaltaan se, että kirjoittajalla on alan tietämystä, hyvä tuntuma kotimaisen kansanmusiikin kenttään […]

Lue lisää

Tommi Uschanovin kirjoittajaprofiili on moninainen, peloton ja tuottelias. Hänen tekstejään on yleisesti ottaen kiinnostavaa ja nautinnollista lukea, eikä käsillä oleva tuotos tee tähän poikkeusta. Kirja tarkastelee musiikin käyttösyiden ja -yhteyksien valtavaa kirjoa yhdistellen edeltävien kirjoittajien näkemyksiä, omaa musiikinkäyttäjäkokemusta ja suoranaista anekdoottivyöryä. Tekijän taitavuudesta kertoo, että elementit on pystytty pääosin pitämään tasapainossa ja teksti niin sanotusti […]

Lue lisää

Antti-Ville Kärjän artikkelikokoelma jakaantuu kuuteen lukuun. Luku yksi on luonteeltaan johdantoluku, jossa tekijä asemoi tutkimustaan eri kentille. Sitä seuraa neljä tapaustutkimusta. Ensimmäisessä paneudutaan Suomen taidemusiikin historiaan ja Edward Saidin hengessä siinä havaittuun musiikilliseen orientalismiin. Toinen tapaustutkimus analysoi ”mustan musiikin” suomalaisia historioita ja historioitsijoita. Kolmas tapaus ikään kuin jatkaa edellisen luvun teemaa, kun tarkasteluun otetaan erityisesti […]

Lue lisää