Tiina Raevaara on väitellyt perinnöllisyystieteessä vuonna 2005 tutkimuksellaan Functional significance of minor MLH1 germline alterations found in colon cancer patients (”pienten paksusuolisyöpäpotilailta löydettyjen MLH1-ituratamutaatioiden funktionaalinen merkitys”). Otsikosta päätellen julkaisu on kaukana yleistajuisesta, niin kuin tiede usein on. Tutkimuksen vastapainoksi tekijä on jo pitkään välittänyt tieteen tuloksia laajalle yleisölle ajankohtaisesti ja asiantuntevasti eri medioissa: tietokirjoin (Koiraksi […]

Lue lisää

Kun maailma on informaatiomurroksessa, kohdistuu myös akateemiseen kirjoittamiseen muutospaineita. Enää ei tieteentekijöiden sallita vetäytyä kammioihinsa. Näkyvyys ja vuorovaikutus ovat päivän sanoja. Nykytutkijoita harjoitetaan tieteellisen viestinnän kursseilla muotoilemaan tutkimustuloksensa älykkään eleganteiksi viesteiksi. Tiede- ja tutkimusuutisia kirjoittavien journalistien on löydettävä yhtä aikaa asiallinen ja persoonallinen tapa muotoilla toisen kirjoittaman tutkimuksen pohjalta uutinen, joka pysähdyttää ja puhuttaa. Tietokirjailijoilla […]

Lue lisää

Arvostelu

Kirjoittamisen mysteeriä kannattaa tutkailla ja ihmetellä, niidenkin, jotka sitä paljon harjoittavat.  Tällaiseksi toimijaksi kirjan tekijäkin mieltää itsensä. Kirjoittaminen on aina liikkeessä, kuten Kimmo Svinhufvud teoksensa esipuheessa muistuttaa. Svinhufvud mieltää kirjoittamisen teorian ennen kaikkea voimavaraksi, josta on paljon käytännön hyötyä. Hän erittelee tutkimuksiin nojautuen erilaisia kirjoittamiskäsityksiä: kirjoittamista taitona, luovuutena, prosessina, tekstilajien tuottamisena, sekä sosiaalisena ja sosiaalipoliittisena […]

Lue lisää