Europeana-portaalin syksyn 2019 teema Europe at Work, jossa kerrotaan eurooppalaisen työn tekijöistä, historiasta ja nykyisyydestä digitaalisen kulttuuriperintöaineiston kautta. Syyskuusta marraskuuhun käynnissä olevaan kausiteemaan sisältyy aiheen keruuseen liittyviä tapahtumia ja kokoelmapäiviä organisaatioissa ympäri Eurooppaa.

Lue lisää

Riisuttu Suomi on kirja työstä ja sen arvostuksesta. Tekijät lähestyvät aihetta eri näkökulmista ja liittävät sen vallitsevaan poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Eduskuntavaalien alla ehdokkaat korostivat voimakkaasti työn tärkeyttä, mutta nyt he valtaan päästyään haluavat leikata palkoista ja työn tekemisen ehdoista. Hyvinvointiyhteiskunta ei syntynyt leikkaamalla ja tehostamalla, vaan välittämällä ja toinen toistaan auttamalla. Arman Alizadin teosta […]

Lue lisää