Konferenssit ja seminaarit

’AFTER: Time, Place, and Disconnections in Oral History and Life Storying’ The 8th International Symposium of The Finnish Oral History Network (FOHN)

(In English below)

Muistitetotutkijoiden verkoston (FOHN) 8. kansainvälisessä symposiumissa ’AFTER: Time, Place, and Disconnections in Oral History and Life Storying’ 1.–2.12.2022 keskitytään jälkikäteisyyden, ajan, paikan ja (epä)yhteyksien käsitteisiin muistitiedon ja elämäntarinoiden tutkimuksessa kriittisistä nykynäkökulmista: Mitä tapahtuu tutkimusyhteistyön jälkeen? Miten ruumiilliset kokemukset, aistimukset ja tunteet kantautuvat tutkimuskohtaamisen hetken (-hetkien) jälkeen? Millaisia mahdollisuuksia yhteistyöllä on perinteisten akateemisten rajojen ja käytäntöjen ulkopuolella? Mikä on tutkimuksen rooli kriisien jälkimainingeissa? Voivatko muistitieto ja elämäntarinat tarjota mahdollisuuksia kuvitella uusia tulevaisuuksia?

Ohjelma on englanniksi.

Aika: 1.–2.12.2022
Paikka: SKS:n juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki sekä Helsingin yliopiston päärakennus (vanha puoli), Unioninkatu 34, Helsinki
Lisätietoa:

Keynotet:

  • Andrew Irving (University of Manchester): “Between Thought and Expression: Lies a Lifetime”
  • Stacey Zembrzycki (Dawson College): “Chasing Cancer in Canada’s Nickel Capital”
  • Essi Jouhki (Jyväskylän yliopisto): “Pinpricks to the past: Reading autobiographical memories of childhood”

Koko ohjelma symposiumin nettisivuilla: https://www.helsinki.fi/en/conferences/8th-international-symposium-finnish-oral-history-network-fohn/programme 

Luennot ovat avoimia yleisölle. Symposiumin keynoteluentoja, roundtable-keskustelua sekä esitelmäsessioita voi tulla seuraamaan rekisteröitymällä kuulijaksi e-lomakkeella.

Esteettömyys:

SKS:n juhlasali: Sisäänkäynti liikuntaesteisille on SKS:n Mariankadun puoleiselta ulko-ovelta (ks. Esteettömyys).

Yliopiston päärakennus: Esteetön pääsy on päärakennuksen sisäpihalta porttikongin kautta osoitteesta Yliopistonkatu 2 (älä häiriinny matkan varrella olevista remonttitelineistä).

HUOM!
Stacey Zembrzyckiin keynote torstaina 1.12.2022 klo 16:30–17:30 pidetään etäyhteydellä Zoomin kautta, ja sitä on mahdollista seurata joko Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Juhlasalissa (Hallituskatu 1) tai omalta tietokoneelta. Linkki Zoom-keynoteen lähetetään sähköpostitse automaattisesti kaikille ilmoittautuneille 30.11.2022.

****IN ENGLISH****

The 8th international symposium of the Finnish Oral History Network (FOHN) ’AFTER: Time, Place, and Disconnections in Oral History and Life Storying’ will focus on the notions of afterwardness, time, place, and (dis)connections in oral history and life story research from critical contemporary perspectives: What happens after research collaboration? How are bodily experiences, senses, and emotions carried beyond the moment(s) of research encounter? What are the possibilities of collaboration beyond the traditional boundaries and practices of academia? What is the role of research in the aftermath of crises? Can oral history and life storying offer opportunities to imagine new futures?

Time: 1-2.12.2022
Venues: SKS Great Hall, Hallituskatu 1, Helsinki and the main building of the University of Helsinki (old side), Unioninkatu 34, Helsinki
Further information: fohnsymposium2022(at)gmail.com

Keynotes:

  • Andrew Irving (University of Manchester): “Between Thought and Expression: Lies a Lifetime”
  • Stacey Zembrzycki (Dawson College): “Chasing Cancer in Canada’s Nickel Capital”
  • Essi Jouhki (University of Jyväskylä): “Pinpricks to the past: Reading autobiographical memories of childhood”

Symposium programme: https://www.helsinki.fi/en/conferences/8th-international-symposium-finnish-oral-history-network-fohn/programme

The lectures are open to the public. Register for the symposium keynote lectures, roundtable discussions and presentation sessions via e-form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/120495/lomake.html. The programme is in English.

Accessibility:
SKS Ballroom: The entrance for the disabled is via the front door on the Mariankatu side of the SKS buiding.
University of Helsinki Main Building: The entrance for the disabled is from the courtyard of the main building via the gate at Yliopistonkatu 2. Don’t be alarmed by the renovation scaffolds along the way!

NOTE!

Stacey Zembrzycki’s keynote on Thursday 1 December 2022 at 16:30-17:30 will be held remotely via Zoom, and can be watched either in the Finnish Literature Society’s Great Hall (Hallituskatu 1) or from your own computer. A link to the Zoom keynote will be sent automatically by e-mail to all registrants on 30.11.2022.