Koulutus ja kurssit

Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi Suomen Rooman-instituutissa

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae järjestää 10.9.–7.10.2018 antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin vetäjinä toimivat Suomen Rooman-instituutin johtaja, prof. Arja Karivieri, ja tutkijalehtori FT Eeva-Maria Viitanen.

Kurssin aikana perehdytään Rooman historiaan, kaupungin ja sen lähialueen kehitykseen ja sen muistomerkkeihin, tutkimuksen lähteisiin ja metodeihin sekä niin menneeseen kuin nykyiseenkin aineelliseen kulttuuriin. Kurssi vastaa kymmenen opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Sen korvaavuus on varmistettava omasta yliopistosta. Opiskelijoille jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etenkin antiikista ja sen jälkivaikutuksesta keskiajalla ja myöhemmin ja suorittavat aineopintoja jossakin seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia (tai vastaava) ja taidehistoria. Kurssille valitaan seitsemän osanottajaa, jotka saavat stipendin (850 €) ja ilmaisen majoituksen Villa Lantesta.

Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake 15.4.2018 klo 16 mennessä osoitteessa https://tinyurl.com/IRF-Johdanto2018 (linkki myös instituutin verkkosivuilla: www.irfrome.org). On tärkeää perustella tiiviisti, miksi haluaa kurssille ja mikä merkitys juuri Roomassa opiskelulla on omalle opinto- ja tutkimussuuntautumiselle.

Verkkohakemuksen lisäksi hakijan on lähetettävä opintosuoritusote sähköpostitse pdf-tiedostona säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille osoitteella nissin(at)irfrome.org. Hakijan tulee nimetä opintosuoritusotetiedostonsa muotoon ”Sukunimi, etunimi opintosuoritusote 2018” ja tarkistettava, ettei tiedostoa ole suojattu salasanoin. Hakemus ja opintosuoritusote on lähetettävä viimeistään 15.4.2018 klo 16 mennessä. Lisätietoja säätiön apulaisasiamieheltä Laura Nissiniltä (nissin(at)irfrome.org) ja Suomen Rooman-instituutin kotisivuilta: http://irfrome.org/.–

FT Laura Nissin

Projektitutkija, Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke

Apulaisasiamies

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae

Tieteiden talo

Kirkkokatu 6

00170 Helsinki

irfrome.org