Väitökset

Constructing Episcopal Sainthood in Late Medieval Sweden – The Cases of Brynolphus Algoti and Nicolaus Hermanni

TM Johanna Tyynelä-Haapamäki väittelee 14.5.2022 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Constructing Episcopal Sainthood in Late Medieval Sweden – The Cases of Brynolphus Algoti and Nicolaus Hermanni”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, Suomen Laki -sali, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on Tutkija Sara Ellis-Nilsson, Linnéuniversitetet, ja kustoksena on dosentti Päivi Salmesvuori.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

 

Väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka kahdesta myöhäiskeskiajan ruotsalaisesta piispasta, Skaran Brynolphus Algotista (n. 1240–1317) ja Linköpingin Nicolaus Hermannista (1325/26–1391), rakennettiin pyhimyksiä. Sekä Brynolphuksen että Nicolauksen kohdalla kanonisaatioprosessi, eli selvitys siitä, olivatko he todella pyhimyksiä, avattiin Konstanzin kirkolliskokouksessa vuonna 1416, ja seuraavan vuoden keväällä kolmen lähialueen piispan johdolla kuultiin todistajia Skaran ja Linköpingin hiippakunnissa. Kuulemisten aikaan Brynolphuksen kuolemasta oli siis kulunut vuosisata, kun taas Nicolaus oli ollut kuolleena vasta pari vuosikymmentä. Tässä tutkimuksessa näkökulmana on selvittää, kuinka piispojen elämät muuntuivat pyhimyskerronnaksi – kuinka historialliset tapahtumat ja silminnäkijöiden henkilökohtaiset kokemukset lomittuivat pyhimyskirjallisuuden tyypillisten aiheiden ja pyhimyspiirteiden kanssa, millaisia asioita korostettiin ja mitä häivytettiin. Tutkimuksen päälähteinä ovat Brynolphuksen ja Nicolauksen kanonisaatioprosessitekstit, Nicolauksen varhaisempi pyhimyselämäkerta, sekä piispojen elinajalta säilyneet dokumentit.

Molempien piispojen kohdalla hyödynnettiin tyypillisiä pyhimyspiispoihin liitettyjä piirteitä, kuten askeettisia tapoja ja kirkon puolustamista maallisia vallanpitäjiä vastaan, mutta Brynolphuksen ja Nicolauksen pyhimyskuvissa oli myös eronsa. Nicolaus on esimerkki niin sanotusta aikalaispyhimyksestä, josta kertovissa pyhimysteksteissä näkyivät kirjoittamisaikaan edelleen elossa olevien silminnäkijöiden jakamat muistot ja kokemukset. Brynolphuksen tapauksessa silminnäkijöitä ei enää ollut, joten kuvaus hänestä pyhimyksenä on lähempänä tyypillistä pyhimyspiispaa, ja kanonisaatioprosessin todistajat vetosivat lähinnä alueella yleiseen tietoon ja legendanomaisiin muistiperinteisiin.

Väitöskirja valottaa pyhimyskultin monia puolia, joista pyhimysehdokkaan esimerkillisiksi mielletyt elämä ja teot olivat vain yksi. Pyhimystä kunnioittava yhteisö oli keskeisessä roolissa uuden pyhimyksen kunnioituksessa. Skaran ja Linköpingin tuomiokapitulit olivat tärkeitä kulttien edistäjiä, ja myös Vadstenan luostari ja birgittalaisten vaikutus näkyi molempien kulttien taustalla. Nicolauksen tapauksessa myös hänen sukulaisensa ja läheiset kirkonmiehet toivat oman lisänsä pyhimyskuvaan. Lisäksi pyhimystekstien tehtävä oli paitsi julistaa pyhimyksen esimerkillisyyttä, myös opettaa papistoa ja kansaa, ja teksteissä voikin havaita myös esimerkiksi sakramenttien merkitystä korostava, opettavaa ainesta. Väitöskirja tarjoaa uusia näkökulmia tutkimukseen pyhimyksistä, pyhimyskirjallisuudesta ja keskiajan maskuliinisuudesta. Tutkimus kuvaa pyhimysten taustayhteisöjen merkitystä pyhimyskuvien rakentamisessa ja eletyn kokemuksen tulkintaa pyhimyskirjallisuuden puitteissa.