Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Det svenska i Finland och 1918

SEMINARIUM: DET SVENSKA I FINLAND OCH 1918

I år har det förflutit 100 år sedan inbördeskriget 1918 ägde rum i Finland.
Kriget och dess händelser har behandlats i stor utsträckning och hör till ett av de mest utforskade och populära områdena i finländsk historieskrivning. Men i vilken utsträckning har inbördeskriget behandlats på finlandssvenskt håll och vilken betydelse har inbördeskriget för det svenska i Finland?

På Svenska litteratursällskapets seminarium ”Det svenska i Finland och 1918” behandlar forskare och författare tematiken dels mer specifikt som inbördeskriget 1918 och det svenska Finland, dels mer allmänt som minoritet och inbördeskrig. Seminariets utgångspunkt är att kriget 1918 var också de finländska svenskarnas inbördeskrig. Vilken betydelse har det här för finlandssvenskheten?

Seminariet är uppbyggt kring presentationer av framstående forskare som på olika sätt närmat sig problematiken rörande inbördeskriget och det svenska i Finland. Dagen avrundas med en panel bestående av både forskare och författare som diskuterar vilken betydelse inbördeskriget kan sägas ha för vår tids historiekultur och -medvetande.

Seminariet arrangeras av Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet.

Seminariet är gratis och öppet för alla, anmäl dig via formuläret senast 27.4.

Vi direktsänder programmet på sls.fi.

 

PROGRAM

Kl. 10.00 Hälsningsord, Christer Kuvaja, inledning, Ann-Catrin Östman
Kl. 10.15–12.00

Tema 1: Historieskrivning, kontext och identifikation

Matias KaihovirtaKlass, manlighet och etnicitet som huvuddrag i historieskrivningen om finlandssvenskarna och inbördeskriget 1918

Aapo RoseliusIntegration och separatism – finlandssvenskar, första världskriget och minoriteternas Europa

Kommentar: Henrik Meinander

Kl. 12.00–13.15 Lunch (på egen bekostnad)
Kl. 13.15–14.45

Tema 2: Regionala studier om inbördeskriget i det svenska Finland

Nils Erik VillstrandÖsterbotten

Kenneth GustavssonÅland

Sture LindholmVästra Nyland
Kl. 14.45–15.15 Kaffepaus

Kl. 15.15–16.00

Tema 3: Genusperspektiv på inbördeskriget

Mervi Kaarninen och Pirjo MarkkolaSigrid Backmans inbördeskrig

Kl. 16.00–17.30

Paneldebatt om historiekultur.

Paneldeltagare Kjell Westö, Kristina Malmio, Nils Erik Villstrand, Matias Kaihovirta och Pirjo Markkola. Diskussionen leds av Tiina Kinnunen.

 

Bild: Hägglund, E. Soldater 1918. (1918): SLS 865 B 330.