Konferenssit ja seminaarit

Granskarens kulturseminarium: Vad vi vill minnas: Om historia i nuet

Granskarens och Finsk Tidskrifts kulturseminarium 21.11.2019 – Vad vi vill minnas: Om historia i nuet

Hur förstår vi vår historia? Vad ser vi som värdefullt i historien och vår kultur att lyfta fram och minnas? Historia handlar inte enbart
om det förflutna. Vår samtid är kryllar av historiska referenser som brukas för att förstärka eller förmedla ett budskap. Vi ser detta i
media, populärkultur och i politiska sammanhang.

Föreningen Granskarens r.f.:s kulturseminarium 2019 behandlar frågor om historiebruk och historiekultur, dvs. hur vi idag förstår och använder oss av historia. Historia är nämligen något som formas utgående från samtidens sätt att aktualisera och minnas händelser i det förflutna.
Historien – och framför allt hur vi väljer att minnas den – formar även framtiden. Var går gränsen mellan bruk och missbruk av det förflutna? I ett politiskt klimat där historieanvändning, -förnekelse och -löshet blir allt vanligare, är detta tema av stor relevans.

Torsdag 21.11.2019, kl. 13-16
Åhuset, Gezeliusgatan 2, Åbo

Program

Ulf Zander (professor i historia, Lunds universitet): ”Bruken av historiebruk. Reflexioner kring nutida historieanvändning”

Sanna Lillbroända-Annala (universitetslärare i kulturanalys, Åbo
Akademi): ”Att förädlas till ett kulturarv. Kulturarvifieringen av historiska stadsmiljöer”

Andreas Granberg (doktorand i nordisk historia, Åbo Akademi): ”Konkurrerande berättelser: Om nationell historieskrivning och lokala behov”

Gemensam paneldiskussion

Välkommen!
http://www.finsktidskrift.fi/granskaren/granskarens-kulturseminarium/