Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Har vi tid? Tvärvetenskapliga tankar om vad temporalitet är i vår tid

Nu är det bråttom, det hastar.

Vi befinner oss mitt i en era av överlappande brytningstider – både klimatmässigt och demokratiskt. Vi lever med en rusande känsla av att tiden håller på att rinna ut. Den tidsepok som kallas antropocen, där miljö och klimat genomgår drastiska förändringar tvingar fram nya levnadsvillkor. Hur kan vi tänka om tid och temporalitet i relation till dessa omfattande samhällsomvälvningar? Hur svarar litteraturen – inte minst barnlitteraturen – på frågor om tid i en brytningstid?

Vad är ens tid?

Seminariets föredrag utforskar olika sätt att bemöta tid i vår tid. Hur förhåller sig havet och tiden till varandra? Vad gör skönlitteraturen med tiden? Hur förhåller sig barn- och ungdomslitteraturen till klimatförändringen och till demokratianspråk? Kan naturvetenskapen hjälpa humaniora att tänka kring tid?

Talare på seminariet är forskarna Fanny Ambjörnsson, Jenny Bergenmar, Frederike Felcht, Ronald Österbacka samt Mia Österlund.

Arrangör är Svenska litteratursällskapet i Finland och dess forskningsprojekt Konkurrerande tidsordningar (KOTI) – Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar (2019–2022).

Program
13.00–13.05 Välkomstord, Nina Edgren-Henrichson, projektchef, SLS

13.05–13.40 Om tid i samtida barnlitteratur: KOTI-projektets resultat, Mia Österlund, projektledare för KOTI

13.40–14.20 Med Nadja som vägledare. Om livslinjer, omsorgscirklar och vilt växande, Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap, Stockholms universitet

14.20–15.00 Tidslighet och identitet i skönlitteratur, Jenny Bergenmar, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

15.00–15.30 kaffepaus

15.30–16.10 En fysiker om tid, Ronald Österbacka, professor i fysik, Åbo Akademi

16.10–16.50 Havet och tiden, Frederike Felcht, professor i skandinavistik, Goethe universität, Frankfurt

16.50–17.15 Avrundande ord, Mia Österlund

Vi direktsänder seminariet på sls.fi och det kan också ses i efterhand på SLS kanal på Youtube. Du får också länken till sändningen i bekräftelsemeddelandet efter att du anmält dig.

Sista anmälningsdag är 23.11 via formuläret.