Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Historia nyt! -luento: Rock poliittisena käsitteenä Yhdysvaltain kulttuurisodissa

FT Pekka Kolehmaisen esitelmä Historia nyt! -luentosarjassa

Rock poliittisena käsitteenä Yhdysvaltain kulttuurisodissa

Esitelmässä pohditaan rock-termin käyttöä Yhdysvaltain poliittisissa
keskusteluissa kulttuurisotailmiön osana. Väitöstutkimuksessaan Rock,
Freedom, and Ideologies of ”Americanness”: U.S. Culture War Debates of
the Late Twentieth Century” Pekka Kolehmainen esittää rockin toimineen
1980- ja 1990-luvuilla monimuotoisena ja taipuvaisena käsitteenä, jonka
sisälle pystyttiin nivomaan moninaisia käsityksiä yhdysvaltalaisuudesta
ja maan laajemmasta kulttuurihistoriasta. Joillekin rock merkitsi
vapautta ja vastarintaa, joillekin taas maan kulttuurin
turmeltuneisuutta. Individualismin, kapinallisuuden ja kaupallisuuden
teemojen kautta rock kanavoi syvempiä keskusteluja näiden ilmiöiden
suhteesta ”amerikkalaisuuden” kulttuurisiin kuvastoihin. Esitelmässä
tarkastellaan, miten rockiin liittyvät kulttuurikiistat ja rockia
hyödyntävät poliittiset keskustelut loivat poliittisia
vastakkainasetteluja ja miten nämä jaottelut kytkeytyivät laajempiin
ideologisiin antagonismeihin 1900-luvun lopun Yhdysvalloissa.

***

Tilaisuus järjestetään koronarajoitukset huomioiden. Luentoa on
mahdollista seurata paikan päällä Turun kaupunginkirjaston Studiossa
tai facebook-verkkolähetyksenä:
https://www.facebook.com/events/329052322495498/
Lähetystä voi seurata ilman facebook-tunnuksia ja luennot ovat
katseltavissa kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen.